Nye ansatte

Nye (og knapt så nye) ansigter V

Som rosinen i pølseenden af Science Communication-føljetonen kommer her – en dag forsinket – Nanna Gerdes’ præsentation af sig selv: Siden august 2009 har jeg været tilknyttet Medicinsk Museion, og d. 1.februar 2011 blev jeg ansat som konservator under Science Communication. Inden da var jeg i 1 1/2 år ansat på Nationalmuseets Bevaringsafdeling i forskellige projektansættelser i […]

Som rosinen i pølseenden af Science Communication-føljetonen kommer her – en dag forsinket – Nanna Gerdes’ præsentation af sig selv:

Siden august 2009 har jeg været tilknyttet Medicinsk Museion, og d. 1.februar 2011 blev jeg ansat som konservator under Science Communication. Inden da var jeg i 1 1/2 år ansat på Nationalmuseets Bevaringsafdeling i forskellige projektansættelser i Afdelingen for arkæologiske fund.
Jeg er uddannet kulturhistorisk konservator, cand.scient.cons, fra Konservatorskolens Kulturhistoriske linje, Det Kongelige Danske Kunstakademi med speciale i arkæologisk rav. Desuden er jeg bachelor i Nærorientalsk Oldtidskultur/arkæologi med Klassisk Arkæologi fra Københavns Universitet.
Mit arbejdsområde som konservator har primært fokus på genstande vedrørende det metaboliske område fra Medicinsk Museions samlinger, samt fra nyindsamlinger.
Arbejdet omfatter præventiv og aktiv konservering herunder forberedelse, klargøring, dokumentation, pakning og montering af medicinhistoriske og nyere tids biomedicinske genstande til hhv. kuratering, magasin, arkivalier og udstilling, bl.a. var jeg ansvarlig for konserveringen og opsætningen af de metabolismerelaterede genstande til udstillingen: The Chemistry of Life i Vandrehallen på Panum Instituttet.
Endvidere omfatter mit arbejde som konservator udvikling og opretholdelse af bevaringsprincipper med udgangspunkt i fyldestgørende dokumentations- og registreringsteknikker, tilstands- og risikovurderinger, klimavurdering og – målinger for fortsat sikring og bevaring af metabolismegenstande og arkivalier fra Medicinsk Museions medicinhistoriske og biomedicinske samlinger.

Sådan, Nanna! Og dermed slutter denne præsentationsrunde!