Uden emne

Nye væsker på gamle præparater – og en tur til London

Medicinsk Museion råder over de eneste historiske samlinger af humane præparater i Danmark. Gennem flere hundrede år er der fremstillet præparater af mennesker, der har været anvendt til undervisning af medicinstuderende og andre studerende indenfor sundhedsfagene. De fleste af disse præparater er blevet kasseret hvis de er blevet nedbrudt, men heldigvis har nogle har fundet […]

Medicinsk Museion råder over de eneste historiske samlinger af humane præparater i Danmark. Gennem flere hundrede år er der fremstillet præparater af mennesker, der har været anvendt til undervisning af medicinstuderende og andre studerende indenfor sundhedsfagene. De fleste af disse præparater er blevet kasseret hvis de er blevet nedbrudt, men heldigvis har nogle har fundet vej til Medicinsk Museion. Museet samling indeholder både normalanatomiske, patologiske, retsmedicinske og teratologiske præparater. Teratologi er læren om misdannelser, og den teratologiske samling indeholder bevarede fostre og børn, der har udviklet misdannelser i fosterstadiet.

Det er kun en mindre del af Medicinsk Museions præparater der kan ses i udstillingerne.

 Disse samlinger er af national betydning og dokumenterer væsentlige udviklingstræk i den danske sundhedsvidenskabelige udvikling frem til nutidens biomedicinske og –teknologiske mange resultater. Formidling af disse præparater kræver mange overvejelser, men det er ikke grunden til at det i dag kun er muligt at se en mindre del af dem på Medicinsk Museion. De metoder der har været anvendt til konservering af de menneskelige legemsdele stiller store arbejdsmiljømæssige og sikkerhedsmæssige krav. Den tidligst anvendte metode var opbevaring i sprit (ethanol), normalt i en opløsning med 70 % ethanol og 30 % vand. Denne metode har været anvendt siden 1600’årene men blev i Danmark fra starten af 1900’årene ofte erstattet af opbevaring i formalin. Formalinopløsningen er 2 – 4 % formaldehyd i vand, tilsat stabiliserende stoffer. Formaldehyd er et kræftfremkaldende stof, hvor nyere undersøgelser flere gange har sænket grænseværdierne. Selvom præparaterne opbevares i lukkede glas sker der en mindre afdampning, og det begrænser anvendelsen betydeligt. 

Milt med et alvorligt angreb af bændelorm. Fra Medicinsk Museions patologiske samling af vådpræparater.

Der har gennem et stykke tid været arbejdet med at kortlægge alternative opbevaringsvæsker. Disse substitutionsvæsker må altså ikke være giftige eller brandfarlige, men det er også et ufravigeligt krav at disse enestående danske præparater ikke lider skade ved flytning til nye væsker. Det kræver bl.a. at der er langtidskendte erfaringer med mulige alternativer. Efter grundig vurdering af mulige alternativer hvor der er lang tids erfaring, det vil sige en række årtier, var fokus rettet mod en blanding der primært indeholder glycerol og vand. Metoden blev udviklet i 1897 og har bl.a. været benyttet til bevaring af flere tusinde humane præparater der opbevares på Hunterian Museum på Royal College of Surgeonsog Gordon Museum på The Medical Museum of Guy´s Hospital, begge i London. Derfor tog konservator Nicole Rehné og jeg på studietur til London for at se disse samlinger, vurdere præparaternes tilstand i forhold til anvendte bevaringsmetoder, og for at diskutere bevaringsspørgsmålene med de ansvarlige konservatorer og anatomer.

Hunterian Museum har en offentlig tilgængelig udstilling der er opbygget som en komparativ samling, det vil sige den indeholder præparater af både mennesker og dyr, der giver mulighed for sammenlignende studier. For nogle få år siden blev hundredvis af præparater nyopstillet i en stor glassal (Crystal Gallery) hvor der i de tilstødende rum er en udstilling om medicinens historie. Det kan bestemt anbefales alle der er interesserede i humane og animalske præparater og medicinhistorie, at aflægge udstillingen et besøg. Derudover råder Royal College of Surgeons over flere store samlinger af humane præparater der anvendes til studiebrug for medicinstuderende. Disse samlinger er ikke almindeligt tilgængelige. 

Et barn med alvorlig misdannelse af fødderne blev oprindeligt betegnet som en havfrue eller sirene. Fra Medicinsk Museions samling af teratologiske præparater.

Gordon Museum indeholder store samlinger af humane præparater der dokumenterer såvel det normale legeme som sygdomme af enhver slags. Disse samlinger opbevares i nogle fine gallerier på Guy´s Hospital, men er udelukkende for studerende og forskere.

Begge samlinger omfatter tusindvis af præparater. De ældste er fremstillet for flere hundrede år siden, men studiesamlingerne er aktive så der kommer stadig nye præparater til. Vi havde gode muligheder for at studere samlingerne og diskutere bevaringsproblemer med de ansvarlige.

Efter et givtigt besøg er det nu muligt at inddrage erfaringer med langtidsopbevaring af præparater i alternative opbevaringsvæsker i den bevaringsplan, der skal sikre de danske samlinger af historiske humane præparater. Det er ressourcekrævende at udskifte væskerne, men det er den bedste løsning hvis de skal tjene de formål der hører til historiske samlinger; at de kan anvendes til formidling for offentligheden og af forskere.