registration

ODM årsmøde

Organisationen Danske Museers faglige orienteringsmøde er et fælles møde for alle danske kulturhistoriske museer, der finder sted én gang om året. Mødet forløber over 2 dage og er delt op i et fælles møde, hvor bestyrelsen aflægger beretning fra det forgangne år, samt forventninger til fremtiden. Herudover en debat af høj aktuelle emner.

Organisationen Danske Museers Faglige Orienteringsmøde
15-17 november 2005
Fuglsø
Organisationen Danske Museers faglige orienteringsmøde er et fælles møde for alle danske kulturhistoriske museer, der finder sted én gang om året.
Mødet forløber over 2 dage og er delt op i et fælles møde, hvor bestyrelsen aflægger beretning fra det forgangne år, samt forventninger til fremtiden. Herudover en debat af høj aktuelle emner.
Herefter fordeler deltagerne sig til de respektive faggrupper, hvor aktuel forskning præsenteres og emner belyses og debatteres.
Med mere en 400 deltagere fra den danske museums verden er mødet langt det største faglige møde for museumsansatte.
Dette års Orienteringsmøde blev vanen tro indledt i plenum, med en beretning af formand Lene Floris fra Organisationen Danske Museer (ODM).
Overordnet var temaet kommunalreformen. Ikke et område som Medicinsk Museion umiddelbart er berørt af – men en del af vores samarbejdspartnere må forventes at blive berørt, idet amternes forpligtigelser bortfalder i 2007 og bliver overtaget af staten.
Den nye ordning og sammenlægning af kommuner, kan betyde at mindre (større) samlinger, der tidligere har været afhængige af kommunal eller amtslig støtte, må finde andre veje for at opretholde deres eksistens.
ODM opfordrede til autonomt ”klyngesamarbejde” (ikke klynkesamarbejde!) museerne imellem, men undlod at specificere samarbejdsområder.
I fremtiden må det forventes, at kravene til de statsanerkendte museer bliver større. Det er ikke utænkeligt, at der vil blive foretaget en kvalitetsvurdering.
Et andet område som ODM ønsker at arbejde mere med, er en række standardvedtægter til fælles brug for museerne.
Angående ODM’s netværksgrupper så er der oprettet to nye netværk; et forvaltningsnetværk og et administrationnetværk. Det er formentlig i disse netværk at inspirationen til vedtægter vil blive diskuteret.
I forvejen findes 5 andre netværk; arkæologi, bevaring, samling, nyere tid og formidling.
P.t. er vi repræsenteret i bevaring, samling, nyere tid og formidling.
Se http://www.dkmuseer.dk/
Herudover luftede formanden muligheden for at udvide ABM (Arkiv – bibliotek – museum) samarbejdet til andre konstellationer. Heriblandt en interessant kombination;
Universitet – Museum – Arkiv (UMA).
Formålet med ABM samarbejdet er at styrke sammenfald imellem de 3 institutioner, for at øge vidensbasen og tilgængeligheden for brugerne.
Derfor synes et UMA samarbejde at være interessant. Særligt da vi allerede har implementeret dette i konceptet omkring Museion. En oplagt mulighed for at ødsle af vores erfaring og blive toneangivende.
UMA kunne vel også nemt udvides med bibliotek – UMAB.
Frank Rechendorff (KUAS) orienterede kort om forventningerne til kommunalreformen. De næste måneders forhandlinger i de nye kommuner, kan få en afgørende betydning for den geografiske museumsstruktur. Det må forventes at nogle museer lægges sammen og at der vil være ændringer i nogle vedtægter. Ændringer der skal godkendes af KUAS.
Efter fællesmødet fortsatte konferencen i de faglige orienteringsgrupper med præsentation og diskussion af nye undersøgelser og den forskning, der er sket siden sidste møde.
Nicole, Ion & Anders