Uncategorized

Oprør i organ-hierarkiet

Hvis man skulle placere menneskets organer i et ”organ-hierarki”, ville de fleste nok mene, at hjernen og hjertet er de vigtigste, og placere dem i toppen.

Hvis man skulle placere menneskets organer i et ”organ-hierarki”, ville de fleste nok mene, at hjernen og hjertet er de vigtigste, og placere dem i toppen. Og disse placeringer er med rette eftersom hjertet pumper ca. 5 liter blod – og dermed uundværlig ilt – rundt i kroppen hvert eneste minut, mens hjernen som en slags supercomputer kontrollerer kroppens utallige aktiviteter via et komplekst netværk bestående af 100 milliarder nerveceller med mere end 100 billioner forbindelsespunkter. Nok kun de færreste ville tildele mave-tarmsystemet en ligeså betydningsfuld rolle. Interessant nok findes der dyregrupper, som har overlevet flere hundrede millioner år med hverken hjerne eller hjerte, såsom vandmænd og søanemoner (polypdyr) – mens ingen flercellerede organismer har eksisteret uden en mave.
Den menneskelige organisme er selvfølgelig mere kompleks end polypdyr, men faktisk forholder det sig sådan at anlæggene til mave-tarm systemet udvikles allerede i det tidlige fosterstadie samtidig med anlæggene til hjerne og hjerte. Tidligt i fosterudviklingen dannes tre såkaldte kimlag: ektoderm, mesoderm og endoderm. Det ektoderme kimlag giver ophav til hjernen og nervesystemet, det mesoderme kimlag giver ophav til hjertet og karsystemet, mens det endoderme kimlag giver ophav til mave-tarm systemet.

Konceptuel model-udvikling til den kommende udstilling, Mind the Gut

De sidste årtiers forskning har afsløret, at der er betydeligt mere til mave-tarm systemet end at være opbevaringssted for indtaget næring samt en affaldsskakt for ufordøjede rester som tilmed lukker luft ud i ny og næ. Det viser sig nemlig, at ikke kun hjernen signalerer og derved påvirker mave-tarmsystemets funktion, men at signaleringen også foregår den modsatte retning; fra maven til hjernen, og derved har vores mave-tarmsystem og tilhørende tarmflora formentlig en direkte betydning for kroppens sundhed og immunforsvar. Det er muligt at velkendte udtryk som at have ”sommerfugle i maven” eller at lytte til sin mavefornemmelse” har mere tyngde bag sig end blot at være talemåder. Har maven været et undervurderet organ i forhold til kroppens overordnede funktion og fungerer den i virkeligheden også som rådgiver for hjernen? Bør mave-tarm systemet tildeles en ny placering i hierarkiet over kroppens vigtigste organer? Gå på opdagelse fra den 7. oktober 2017 i Mind the gut udstillingen og bedøm selv ud fra hvad din mavefornemmelse fortæller dig.