Uncategorized

PhD course: “The Body as Aesthetic and Medical Phenomenon”, University of Copenhagen 20 – 22 November

Der bliver afholdt et PhD-kursus om “Kroppen som æstetisk og medicinsk fænomen” den 20.-22. november på Københavns Universitet (KUA og Medicinsk Museion). De seneste års interesse for sammenhængen mellem kunst og videnskab er baggrunden for dette kursus om kropsbilleder i medicin og kunst. Ved nedslag i forskellige historiske perioder vil vi på kurset undersøge forbindelser […]

Der bliver afholdt et PhD-kursus om “Kroppen som æstetisk og medicinsk fænomen” den 20.-22. november på Københavns Universitet (KUA og Medicinsk Museion).
De seneste års interesse for sammenhængen mellem kunst og videnskab er baggrunden for dette kursus om kropsbilleder i medicin og kunst. Ved nedslag i forskellige historiske perioder vil vi på kurset undersøge forbindelser mellem nyorienteringer i den medicinske diskurs om kroppen og samtidige æstetiske kropsudtryk. Også i den medicinske videnskab er kroppen blevet et tegn, der skal læses og tydes, og den videnskabelige omgang med kroppen er ikke blot indlejret i og udtryk for almene samfundsmæssige forhold, den mærkes også i den kunstneriske skabelse af kroppen. Hvilke kropsdiskurser følger med medicinen, og hvordan trækker disse spor i de kunstneriske universer? Hvilke billeder og forestillinger eksisterer der i medicinen af henholdsvis den sunde og syge krop og hvordan er gestaltningerne af samme modsætningspar i den æstetiske og litterære praksis? Når der er et misforhold, en usamtidighed mellem den medicinske videnskab og de æstetiske former: hvad kan da forklare denne spænding? Kurset vil selvsagt være tværfagligt forankret og forelæserne vil komme fra såvel historievidenskab og idehistorie som fra de æstetiske videnskaber: litteratur og kunst

Mandag den 20. november – KUA lokale 24.2.07
9.00 -9.15: Velkomst og praktiske informationer ved Georg Brandes Skolens leder, Pil Dahlerup.
9.15 -11.00: Robert Mitchell, Associate Professor ved Department of English, Duke University: “Chylopoetic Patriotism: Digestion, Literature and the Romantic Political Body.”
11.15 – 13.00: Ph.d. stipendiatoplæg
14.15 -16.00: Petter Aaslestad, professor ved NTNU, Trondheim: “Narratologi og psykiatri.”
Tirsdag den 21. november – KUA lokale 24.2.07
9.15 -11.00: Knut Stene-Johansen, professor ved Allmenn litteraturvitenskap, Oslo Universitet, projektleder for Infectio: “Sygdom som kulturelt fænomen og litterært udtryk.”
11.15 -13.00: Torill Steinfeld, professor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Oslo Universitet: “Livsprosessens ”semiotikk”. Om romantisk medisin, kroppens tegn og den moderne tale om kroppen.”
14.15 -16.00: Kirsten Wechsel, Nordeuropa-Institut, Humboldt-Universität zu Berlin: “Excessive stimulations. Health and Genealogy in the Debate about Johan Ludvig Heibergs Vaudevilles”
16.00 – 17.00: Workshop
18.00: Fælles middag.
Onsdag den 22. november – Medicinsk Museion, Fredericiagade 18 
9.15 – 11.00 Thomas Söderqvist, professor og museumschef, Medicinsk Museion, Københavns Universitet: “Biomedicinens æstetik.”
11.15 – 13.00: Torsten Weimarck, professor ved Konstvetenskap, Lunds Universitet: “Kroppen, och den anatomiska kroppen. Några aspekter på anatomi som vetenskaplig, konstnärlig och moralisk förebild i nordiskt 1600-tal.”
13.00: Frokost. Der arrangeres en frokostbuffet for kursets deltagere.
14.15 – 16.00: Lill-Ann Körber, ph.d. studerende ved Humboldt Universität zu Berlin: “Hälsa, sjukdom och den nakna kroppen i skandinavisk bildkonst kring 1910”
Kursusleder er Pil Dahlerup. Kursuspoint for ph.d. stipendiater: Kursets timetal x 3. Mulighed for at deltage i pointgivende workshop og masterclass – tilmelding påkrævet.
Kurset henvender sig særligt til ph.d.-stipendiater, men alle andre er velkomne. Georg Brandes Skolen, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Københavns Universitet, Njalsgade 120, 2300 København S
Kursusoplysninger/Tilmelding: http://www.hum.ku.dk/georgbrandes – Yderligere information: gb@hum.ku.dk