Plantegning

Udstillingerunderhuden designunderhuden koncept

Præsentation af designprocessen

Vores 1:20 skalamodel skal nu til at stå sin prøve, da vi er i gang med at disponere udstillingens forløb. Gennem den proces kortlægger og beskriver vi de enkelte temaer, som udstillingen består af, så udstillings-scenografien kan få fysisk form. Vi arbejder bl.a. med at bevægelsen gennem udstillingen opleves varieret og interessant – også for vores egen […]

Vores 1:20 skalamodel skal nu til at stå sin prøve, da vi er i gang med at disponere udstillingens forløb. Gennem den proces kortlægger og beskriver vi de enkelte temaer, som udstillingen består af, så udstillings-scenografien kan få fysisk form. Vi arbejder bl.a. med at bevægelsen gennem udstillingen opleves varieret og interessant – også for vores egen krop, og ikke bare for, hvordan vi opfatter den information der ligger i objekter og formidling. Vi prøver at skabe gennemsyn og videresyn, så publikum hele tiden bliver ledt videre på en måde, som giver lyst til at interessere sig for det, der ligger om næste hjørne.

Det er i denne fase at den grundlæggende kuratoriske idé, med udgangspunkt i begrebet skala – smeltes sammen med det designmæssige greb, som tager udgangspunkt i de eksisterende rum, og i Medicinsk Museions historiske montrer. De meget smukke rum sætter en fin stemning, som vi gerne vil arbejde med, udfordringen er at gøre forløbet gennem dem smukt, naturligt og interessant. I takt med at de udstillede genstandes skala bevæger sig fra stor til meget lille transformeres designet også. De historiske montrer bliver gradvist transformeret til hybrider af nyt og gammelt, for til sidst at være opløst til en scenografi, den tilpasser sig den nyeste del udstillingen belyser.

Et stort puslespil af idéer, tekster, udstillingsgenstande, muligheder, begrænsninger, praktiske hensyn, æstetik, sikkerhed, lys… et puslespil med mange brikker og endnu mange ubekendte.

Mads Kjædegaard er udstillingsarkitekt / designer mdd

1:20 skalamodel over udstillingsområderne