Museion conceptseminars

Afholdte Museion-seminarer december 2005 – juni 2006

Her er programmet for afholdte Museion-seminarer fra december 2005 og frem. Seminarer inkl. evt. abstracts og materiale flyttes til denne side, når de er afholdt. For abstracts, klik på side 2 (for tidligere seminarprogrammer, se her) Ti 6. dec — Ti 13. dec (intern): Adam Bencard (Medicinsk Museion): “Kroppen, historien og biomedicinen” (Afhandlingskapitel + baggrundspapir […]

Her er programmet for afholdte Museion-seminarer fra december 2005 og frem.
Seminarer inkl. evt. abstracts og materiale flyttes til denne side, når de er afholdt.
For abstracts, klik på side 2
(for tidligere seminarprogrammer, se her)

Ti 6. dec —
Ti 13. dec (intern): Adam Bencard (Medicinsk Museion): “Kroppen, historien og biomedicinen” (Afhandlingskapitel + baggrundspapir uddelt)
Ti 20. dec (intern): Forberedelse af Max Planck Research Network “History of Scientific Objects” Wandering Seminar, København 9. – 11. maj 2006.
Se her
Ti 3. jan: (ekstern): Ulla Schärfe: “Att arve kultur: om kulturarvsbegrebet”
Abstract se her
Ti 10. jan (intern):
Aflyst pga. sygdom.
Ti 17. jan (ekstern):
Jan Eric Olsén (Medicinsk Museion): “Virtuell kirurgi”
Skriftligt oplæg se her.
Ti 24. jan: (ekstern): Susanne Bauer (Medicinsk Museion): “Mining data, gathering variables and recombining information: epidemiologic research as a practice of collecting”
Abstract, se her.
Ti 31. jan (ekstern): Peter Morris og Louise Thorn (Science Museum, London): “Combining modern historiography and museology”
og
Camilla Mordhorst og Thomas Söderqvist (Medicinsk Museion): “Integrating medical history and medical museology”.
Abstracts, se her.
Ti 7. febr (ekstern): Jens Lohfert Jørgensen (Institut for Æstetiske Fag, Århus Universitet): “Litteratur og medicin”
Skriftligt oplæg kan læses her.
Ti 14. febr (eksternt) :
Rachel Mayeri: “Soft Science: Art, Science, and Speculation”
Rachel Mayeri er Assistant Professor of Media Studies, Harvey Mudd College, USA. Desuden gæstekurator ved The Museum of Jurassic Technology, og endelig uafhængig kunstner.
Abstract, se her.
Læs om projektet Soft Science, hvor kunstnere formider videnskab i videoform her.
Baggrundslitteratur til semiaret: Læs Mayeris essay her.
Ti 21. febr. :
Aflyst pga. sygdom.
Ti 28. febr (internt):
Museions fremtidige indsamlingsstrategi – diskussion.
Ti 7. marts (internt):
Museions indsamlingsstrategi – fortsat.
Diskussion på baggrund af brainstorm-lister over genstande til indsamling ifm. NOVO-projekterne.
Tirsdag d. 14. marts (internt):
Museions indsamlingsstrategi – fortsat.
Videre diskussion af genstande + af yderligere omdelt baggrundsmateriale om indsamlingsstrategier.
Ti 21. marts (internt):
Sniff Nexø: Arbejdspapir om analyse- og begrebsapparat til projektet om det flertydige foster

Arbejdspapir mailet til interne deltagere.
Ti 28. mars (internt):
Søren Bak-Jensen (Medicinsk Museion): The Re-localisation of Danish Kidney Transplantations

Artikeludkast er mailet til interne deltagere.
Ti 4. april (internt):
Thomas Söderqvist (Medicinsk Museion): Displaying DNA microarray technology and the formation of ‘biological citizenship’.

Paper er mailet til interne deltagere.
Ti 11. april:
Intet seminar pga. påsken.
Ti 18. april (internt):
Morten Skydsgaard og Mette Kia Krabbe Meyer (Stenoinstituttet): “Work in progess: Medicin- og naturvidenskabshistorie på Steno
Museet”.

Materiale kan læses her.
Ti 25. april (internt):
Camilla Mordhorst (Medicinsk Museion): Inspiration til fremtidige udstillinger.

Ti 2. maj (internt):
Artikelseminar: Anne Marie Mols ontologibegreb og dets konsekvenser for forståelsen af “den materielle kultur”.
Indledning ved Astrid P. Jespersen, ph.d-studerende ved Europæisk Etnologi, KU.
Baggrundslitteratur:
Anne Marie Mol: Ontological Politics. A Word and some Questions. In John Law and John Hassard: Actor Network Theory and After. Blackwell Publishers 1999, s. 74-89.
Anne Marie Mol: The Body Multiple: Ontologi in Medical Practice. Duke University Press 2002, kap 1: Doing Disease.
Man. 8. – Fre. 12. maj (internt):
Workshop: Max Planck Gesellschaft Research Network “History of Scientific Objects”
For yderligere info, se her
Ti 16. maj OBS, aflyst pga. sygdom. Genannonceres i efteråret 2006:
Jenny Sundén (Kungliga Tekniska Högskolan) : “Frankensteins brud går igen: Om konst, vetenskap och cyber(ge)netiska Andra”
Abstract se her.
Baggrundstekst se her.
Ti 23. maj (internt):
Biomedicin og kunst.
Præsentation af foreløbige planer for konference sommer 2007. Diskussion af jubilæums-årsskrift.
Ti 30. maj (eksternt):
Lise Kvande: “Den gravide livmor og dens medisinske, sosiale og etiske innhold. En historie om ultralyd-diagnostikk i Norge 1970-95” .
Lise Kvande er cand.philol., og dr.art.-stipendiat ved Senter for teknologi og samfunn/Institutt for tverrfaglige kulturstudier, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Trondheim.
Abstract se her.
Ti 6. juni (eksternt):
Isabelle Dussauge: “Medical imaging and the biomedical body: From morphological to functional MRI-visualisation of the body (Sweden, 1984-2000+)”.
Isabelle Dussauge er doktorand på Avdelning för teknik- och vetenskapshistoria, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.
Abstract kan læses her.
Ti 13. juni (internt):
Adam Bencard: Præsentation/diskussion af kapiteludkast til ph.d.-afhandling.