Uden emne

REGIN Light – oplysninger om museets genstande

Medicinsk Museion har store samlinger af genstande der kan fortælle om vores forståelse af sundhed og sygdom gennem historien og frem til i dag. Samlingerne hører faktisk til de bedste i verden. Det gælder den faglige bredde, deres omfang og ikke mindst deres kvalitet. Samlingerne gør det imidlertid ikke alene. Det er mængden og kvaliteten […]

Medicinsk Museion har store samlinger af genstande der kan fortælle om vores forståelse af sundhed og sygdom gennem historien og frem til i dag. Samlingerne hører faktisk til de bedste i verden. Det gælder den faglige bredde, deres omfang og ikke mindst deres kvalitet. Samlingerne gør det imidlertid ikke alene. Det er mængden og kvaliteten af oplysninger der kan knyttes til de enkelte genstande, der gør dem særligt betydningsfulde. Hvert enkelt af museets tusindvis af kirurgiske instrumenter, repræsentere den faglige og teknologiske udvikling der betyder, at vi i dag har en præcisionskirurgi der virker med en stor effekt og et minimalt fysisk indgreb. Men kender vi de enkelte instrumenters historie; hvem der har brugt dem, hvornår og hvor, hvem de blev brugt på m.m., får de endnu større betydninger.
Genstandene er indsamlet gennem museets mere end 100 årige historie. Mange af dem har ikke de oplysninger vi gerne ville have i dag, selvom meget er skrevet ned i de gamle protokoller. Det kan imidlertid være vanskeligt at finde oplysningerne om en konkret genstand, der er modtaget for årtier siden, fordi der har været anvendt en lang række forskellige registreringssystemer. Det er ikke et ukendt fænomen på de danske museer, tværtimod. Der har været et stigende behov for at søge oplysninger om vores fælles kulturarv og Kulturarvsstyrelsen oprettede for nogle år siden et fælles IT-system til brug for registrering på de danske museer, REGIN (Registrator interface). REGIN, eller Museernes Samlinger, kan findes via Kulturarvsstyrelsens hjemmeside eller via Medicinsk Museions hjemmeside.

Amputationssav der har været anvendt til at save knoglerne over ved amputation, men ved vi også hvem der han brugt den, hvor og hvornår, og på hvem?
Amputationssav der har været anvendt til at save knoglerne over ved amputation, men ved vi også hvem der han brugt den, hvor og hvornår, og på hvem?

På Medicinsk Museion ønsker vi at sikre de unikke samlinger for fremtiden, men det er samtidig samlingernes formål at de skal kunne anvendes til ny forskning og til formidling. Det er en alvorlig begrænsning i tilgængeliggørelsen af museets genstande til disse formål, at det er vanskeligt at få et overblik over de informationer der findes om dem. Der har derfor været fokus på at få de store samlinger opbevaret under bedre forhold, og at gøre genstandene og oplysningerne om dem tilgængelige.
REGIN giver plads til en fyldestgørende beskrivelse af de enkelte genstande, men det er et tidskrævende arbejde at finde alle de oplysninger, der kan knyttes til en genstand, og indføre dem i systemet. Derfor har vi udviklet et system der indeholder få oplysninger, og som derfor kræver færre ressourcer, men som gør det muligt at få et overblik over de samlinger der er gennemgået. De oplysninger vi samler er: genstandens betegnelse, genstandens nummer og genstandes placering, og det suppleres med et foto af hver genstand. Med disse informationer er det muligt at få et overblik over samlingerne, vi har styr på hvor de enkelte genstande er, og informationer der gør det muligt at hente yderligere oplysninger i de ældre og mere svært tilgængelige registreringssystemer. Det kalder vi REGIN Light. På denne måde kan vi, med færre ressourcer, sikre at en større del af samlingerne kan tilgængeliggøres for musealt brug og opfylde alle deres formål. Af sikringsmæssige grunde er der begrænset adgang til museets magasiner, men REGIN Light oplysningerne kan offentliggøres, dog undtaget den enkelte genstands placering.
Museionbloggen vil fremover følge det videre arbejde med museets samlinger, og løbende præsentere nogle af de mange genstande der ikke kan ses i udstillingerne.