Uden emne

Rensning af gammel lægebog med øjentavler

Nova Nosographia Ophthalmica 2. del Arbejdet med den gamle lægebog med kolorerede øjentavler er ikke gået i stå, selvom det er nogle uger siden den nye gave blev præsenteret (http://www.museionblog.dk/page/4/). Der har dels været travlhed på museets og dels er restaurering af gamle bøger, med foldede, revnede og smudsige sider, en langsommelig proces. Bøger er […]

Nova Nosographia Ophthalmica 2. del

Arbejdet med den gamle lægebog med kolorerede øjentavler er ikke gået i stå, selvom det er nogle uger siden den nye gave blev præsenteret (http://www.museionblog.dk/page/4/). Der har dels været travlhed på museets og dels er restaurering af gamle bøger, med foldede, revnede og smudsige sider, en langsommelig proces.

Bøger er præget af deres alder og brug. Gamle bøger vil samle støv og siderne kan være blevet foldede og fedtede. Der kan være kommet revner i papiret og det kan være nedbrudt på grund af af syredannelse. Det rammer især papir fremstillet fra anden halvdel af 1800-tallet, hvor der blev benytte træslib til fremstillingen. Endelig kan bogens blok og indbinding være medtaget af tidens tand.
Restaurering af en fin gammel bog med håndkolorerede tavler som denne, begynder med undersøgelse, beskrivelse og dokumentaion af skaderne. Det giver informationer om hvordan restaureringen og konservering skal tilrettelægges. Det første skridt er en rensning af hele bogen.
Rensning af papir kan foretages som våd eller som tør rensning. Vådrensning kræver god viden om papir, hvordan det er fremstillet og hvordan det nedbrydes, og ikke mindst hvis der er farver på. Forkert behandling kan få alvorlige følger og bør overlades til konservatorer. I dette tilfælde er rensningens formål at forhindre at smuds giver ny nedbrydning og at den efterfølgende konservering kan foretages uden at det belaster bogen. Denne bog er fremstillet af papir af høj kvalitet og der er ikke behov for en afsyring.
Der skal renses forsigtigt med en pensel med bløde hår, også i folderne, for en senere udretning af papiret kan foretages.

 
 
 
 
 
Papiret renses forsigtigt med en såkaldt sodsvamp. Det er tydeligt at se hvor der er renset og hvad der mangler.
Tørrensningen indledes forsigtigt med en pensel med lange bløde hår. Der kan ligge meget støv i folder der skal fjernes, før den senere udretning af papiret, og inde ved bogens ryg. Den er forskellige metoder til yderligere tørrensning af papiret. I dette tilfælde er de mest udsatte og snavsede dele af papiret, kanterne af de kolorerede tavler der stikker ud af bogen, renset med en såkaldt sodsvamp. Den er fremstillet af opskummet naturgummi og bruges bl.a. til rensning af sodsværtede genstande, deraf navnet. Effekten kan tydeligt ses af billedet, men rensningen skal udføres med stor forsigtighed så hjørner, ombukkede kanter og udsatte dele af papiret ikke belastes. De koloredere øjne på tavlerne tåler ikke en sådan behandling, men kræver en mere nænsom specialbehandling.
Efter tørrensning af alle sider og plancher er bogen klar til næste restaurerende behandling, hvor de krøllede sider skal rettes ud. Men derom mere i et kommende indlæg.