Prik med nål

EventssensessmellUdstillinger

Sans & Forstå: Om forskningskommunikerende events

På Medicinsk Museion arbejder vi målrettet med at skabe levende og udfordrende møder med den medicinske kultur og forskningen i sygdom og sundhed. Som en central del af dette arbejde udforsker vi sammen med publikum, hvordan brugen af innovative eventformater kan gøre forskningen nærværende, relevant og inspirerende. Vores events inviterer til dialog og diskussion, skaber […]

Jeg kæmper derfor er jeg STOR
Event om kropsfilosofi og kampkunst i 2013

På Medicinsk Museion arbejder vi målrettet med at skabe levende og udfordrende møder med den medicinske kultur og forskningen i sygdom og sundhed. Som en central del af dette arbejde udforsker vi sammen med publikum, hvordan brugen af innovative eventformater kan gøre forskningen nærværende, relevant og inspirerende.

Vores events inviterer til dialog og diskussion, skaber refleksion og giver ny indsigt og nye måder at erfare og blive klogere på. Vi inviterer dygtige og innovative kunstnere til sammen med os, med forskerne og med relevante samarbejdspartere at lege med formidlingen af den nyeste forskning.

10255434_10203010735482118_5709682244798548040_n
Udstillingsevent om menneskets duft i 2014

Når vi skaber events på Medicinsk Museion er vi særligt optaget af sanselighed og materialitet. Gennem inddragelse af genstande og særlige objekter og gennem bevidst leg med sanser og æstetik er vores mål at forme intime rum for samtale og erkendelse.

Eventformaterne kan fx være science slams, foredrag, performances, rundvisninger, interaktive udstillinger, debatter og meget mere. Allerhelst kombinerer vi formater, så vi kan skabe et nyt og unikt format designet til nysgerrigt at undersøge og kaste lys over et særligt emne.

Sansning og erkendelse

Vi udvikler og tilrettelægger løbende vores eventprogram, og vil i den kommende tid sætte ekstra fokus på aldring.


Hold øje med vores Upcoming Events eller følg med på facebook.

Hanne Boll Overgaard er Eventkurator ved Medicinsk Museion og Center for Sund Aldring