Skelet i en forvredet stilling, Medicinsk Museion

SamlingUdstillinger

Seismiske undersøgelser, geotermisk varme og gamle skeletter

Hillerød Forsyning forbereder et geotermiprojekt for at undersøge undergrunden for geologisk lag med varmt vand. Hvis projektet falder heldigt ud og der er varmt vand nok, kan der produceres varme på en både miljømæssig og økonomisk fordelagtig måde.

Hillerød Forsyning forbereder et geotermiprojekt for at undersøge undergrunden for geologisk lag med varmt vand. Hvis projektet falder heldigt ud og der er varmt vand nok, kan der produceres varme på en både miljømæssig og økonomisk fordelagtig måde.

De seismiske målinger kan medføre vibrationer og der opstilles geofoner, der skal registrere om rystelserne bliver for voldsomme. Målingerne skal bl.a. udføres i området omkring Æbelholt Klostermuseum. Museet drives af Nordsjællands Folkemuseum, men de store skeletsamlinger tilhører Medicinsk Museion. Vi blev informeret om målingerne af Hillerød Forsyning i god tid.

Munkene på Æbelholt Koster var i middelalderen kendt for, at være blandt de bedste til behandling af alle former for sygdomme og skader fra krige og ulykker. Det var langt fra alle der blev behandlet her der overlevede, og mange endte deres dage på kirkegården. Der blev foretaget en omfattende udgravning i løbet af 1940’erne og -50’erne særligt med henblik på at undersøge skeletterne for sygdomme, skader og behandling, der har sat sig spor på knoglerne.

Montre med skeletmateriale

Skeletmaterialet der udstilles på Æbelholt Klostermuseum har en særdeles stor værdi, både i udstilling og til forskning. En række kranier viser huglæsioner der har medført døden, men der er også mange eksempler på helede knoglebrud. Underarmsknogler viser de såkaldte parerbrud, der skyldes at armen har været brugt til at forsvare (parere) sig med. De sygdomme der giver forandringer i knoglematerialet er bl.a. tuberkulose, slidgigt og spedalskhed. Forandringer kan også skyldes betændelsestilstande, fx som følge af kønssygdomme, svulster i knoglerne eller åbenstående rygmarvskanal. Betændelse i tænderne har været udbredt.

Skelet i en forvredet stilling, Medicinsk Museion

Et skelet der ligger i en forvredet stilling er tolket som begravelse af en skindød. Det mest bevægende materiale er dog flere skeletter af kvinder og fostre, der ikke har overlevet en vanskelig fødsel. Munkenes vanskelige kamp illustreres også af fundet af blå glasperler for at afværge ”onde øjne”, og mange amuletter, der skulle beskytte mod sygdom.
Skeletterne bærer præg af at de har ligget i jorden i mange århundreder. Det var med en vis ængstelse at jeg læste om de planlagte seismiske undersøgelser og faren for rystelser. Det var imidlertid ikke nødvendigt. Efter henvendelse til Hillerød Forsyning blev der straks foretaget en række korrektioner af målingerne, så de nu kan udføres uden fare for de gamle skeletter. Vi kan stadig se dem på museet og de kan give ny viden om vores forfædre, deres sundhedstilstand og hvordan sygdom blev behandlet i middelalderen. Så må vi håbe at de seismiske målinger falder heldig ud, til gavn for miljøet.