Uncategorized

Seminar om udstillingens æstetik

UE-utställningsestetisk forum er et nyt interessant initiativ til at kvalificere den analytiske tilgang og den praktiske udførelse af udstillinger. Deltagerne tæller kunst- og kulturhistorikere, kunstnere, arkitekter, designere m.v. Første større initiativ (bortset fra deres web) er denne konference som ligger i sensommeren. Jeg har selv tænkt mig at deltage. VAD ÄR UTSTÄLLNINGSESTETIK? Seminariet Vad är […]

UE-utställningsestetisk forum er et nyt interessant initiativ til at kvalificere den analytiske tilgang og den praktiske udførelse af udstillinger. Deltagerne tæller kunst- og kulturhistorikere, kunstnere, arkitekter, designere m.v. Første større initiativ (bortset fra deres web) er denne konference som ligger i sensommeren. Jeg har selv tænkt mig at deltage.
VAD ÄR UTSTÄLLNINGSESTETIK?
Seminariet Vad är utställningsestetik? är det första i en serie av möten inom UE-utställningsestetiskt forum (www.ueforum.se)
Det äger rum fredagen den 19 augusti 2005 på Campus Norrköping och blir en dag fylld av grundläggande frågor!
9.30 Samling, registrering, kaffe.
10.30 Välkomsthälsning av Eva Persson.
10.40 Vad är estetik? Ett gammalt bildningsideal! Staffan Bengtsson, estetiker, förklarar estetikbegreppets uppkomst inom den europeiska filosofin för tvåhundrafemti år sedan och prövar dess relevans för utställningsmediet idag.
11.20 Bryta ett litet tabu. Konstnärerna Lillevi Hultman och Stina Opitz samt Karin Ellberg visar bilder från sina utställningar på Arbetets museum respektive Livrustkammaren.
12.00 Vad bör en utställningskritiker kunna? Utställningen Kroppen på Nationalmuseum har fått berättigad uppmärksamhet för sitt tvärvetenskapliga innehåll. Men har formen hängt med? Eva Persson, utställningsproducent och utställningslärare ställer frågor både till utställningen och kritikerna som bedömt den. Kommentar:Karin Sidén, intendent och projektledare för Kroppen.
12.45 Förberedelse för workshopen Föremålet rummet berättelsen.
12.50 Lunch
14.00 Workshop (se ovan) Resultaten kommenteras av Elizabeth Hatz, arkitekt
14.45 Hvad er utstillingsanalyse? Bidrag till en diskussion af metodiske strategier i förbindelse med analyser af utstillinger. Rune Gade, konstvetare och lärare i utställningsteori.
15. 45 Har museerna ett konstnärligt uppdrag? Anders Ekstöm, idé- och lärdomshistoriker, inleder en diskussion med utgångspunkt i en av de stora pressdebatterna om Historiska museet.
17.00 Avslutningsdrink
ANMÄLAN: Skriv ett e-mail till seminarium@ueforum.se
där du anger namn, postadress och telefon.
KOSTNAD: 570 kr inklusive 2 kaffe, lunch och avslutningsskål.
SISTA ANMÄLNINGSDAGEN:4 juli 2005