Uden emne

Skibet er sejlet – men kommer tilbage, og hvor skal det så lægge til kaj?

I Medicinsk Museions gård har det indtil denne uge være muligt at se et apotekerskilt opbevaret udenfor udstillingerne og de beskyttende magasiner. Det hang oprindeligt udenfor Frihavns Apotek i København, og apotekets navn forklarer det flotte grønne skib med hvælvede sejl der pryder skiltet. Apotekerskiltet, og dermed skibet, har tilbragt årtier udendørs, først ved den […]

I Medicinsk Museions gård har det indtil denne uge være muligt at se et apotekerskilt opbevaret udenfor udstillingerne og de beskyttende magasiner. Det hang oprindeligt udenfor Frihavns Apotek i København, og apotekets navn forklarer det flotte grønne skib med hvælvede sejl der pryder skiltet. Apotekerskiltet, og dermed skibet, har tilbragt årtier udendørs, først ved den oprindelige plads udenfor Frihavns Apotek og i Medicinsk Museions gård, efter apotekets lukning i 1991. Det lange udendørs ophold har sat sine spor på skibet. Det er derfor blevet taget ned af konservatorstuderende Miki fra Konservatorskolens kulturhistoriske linje, og bliver en central del af hans bachelorprojekt, der skal ligge færdigt til foråret.cimg184215
Den grønne farve afslører at skibet er fremstillet af en kobberholdig metallegering. Bachelorprojektet vil dokumentere og undersøge skibets nuværende tilstand. Når Miki har gennemført de indledende undersøgelser vil han vurdere hvilke undersøgelser og metallurgiske analyser det er relevant at udføre. Det kan være analyser af hvilke korrosionsformer der kan ses på skibet og hvor det er korroderet, dele der er brækket af, og andre tegn på nedbrydning. Det nærmere forløb vil han aftale med sin vejleder, og hvis projektet vil omfatte egentlig restaurering og konservering, vil det ske efter aftale med Medicinsk Museion.
Dette projekt rummer et væsentligt principielt spørgsmål: hvor skal apotekerskiltet, med skibet, opbevares når det er dokumenteret og konserveret. Skal der hænges op i museets gård igen eller skal det ind i museets magasiner. Det er en del af de danske museers ansvarsområde at bevare betydningsfulde genstande, så de kan tjene til formidling og forskning. Den nemme løsning, og den der praktiseres i de fleste tilfælde, er at opbevares genstande under så optimale forhold, som der er muligt at tilvejebringe. Genstandene skal være sikret mod tyveri, brand og nedbrydning fra lys, høj luftfugtighed, temperatur, skadedyr m.m.. Nåd de skal bruges til formidling bliver de hentet frem fra de sikrede magasiner og placeret i en montre i et udstillingslokale. Museerne skal sikre den fælles kulturarv for femtiden, men nogle gange kunne man ønske sig at genstande kan indgå i miljøer udenfor den begrænsning, som montrer og udstillingslokaler giver. Det er ikke helt ukendt at genstande indgår i rekonstruktioner, der forsøger at give en autentisk oplevelse. Et godt eksempel er Den Gamle By i Århus. Museumsgenstande der bruges i en udstilling, eller til andre formål, vil altid blive udsat for en belastning, og der vil komme et slid på dem. De skal samtidig kunne bruges til de formål der har medført, at de er blevet en del af et museums samlinger. Det er en udfordring, og et ansvar, når der skal tages stilling til hvordan de enkelte genstande både kan tjene deres formål og sikres for fremtiden.
Mens Miki arbejder videre med sit bachelorprojekt er der tid til at tænke over om skibet skal hænges op i museets gård igen, eller om det skal ind til en fremtidig opbevaring på et magasin.