Sundt legeme = sund sjæl ?

Sct. Hans Hospital årsberetning 1866-1869Forholdet mellem krop og sind har altid været et element i psykiatrisk behandling. Ikke mindst i dag, hvor der forskes i forbindelsen mellem tarmbakterier og sindstilstand. I 1800-tallet var et sundt legeme en vigtig del af den sjælelige sundhed, og derfor skulle patienterne beskæftiges, så ikke de blev dvaske og dovne. […]

Sct. Hans Hospital årsberetning 1866-1869Forholdet mellem krop og sind har altid været et element i psykiatrisk behandling. Ikke mindst i dag, hvor der forskes i forbindelsen mellem tarmbakterier og sindstilstand. I 1800-tallet var et sundt legeme en vigtig del af den sjælelige sundhed, og derfor skulle patienterne beskæftiges, så ikke de blev dvaske og dovne. Kosten har desuden betydning for et sundt legeme, og i årsberetningerne fra Sct. Hans Hospital for psykiatriske lidelser kan man få et indblik i, hvad patienterne på hospitalet fik at spise.
I årene 1866-1869 kan man se oksekød, flæsk, smør, havregryn, ost og øl på indkøbslisterne, for ikke at tale om de mange grøntsager patienterne dyrkede på hospitalets grund. Arbejdsterapien havde mange formål: Arbejdet skulle beskæftige patienten, så denne fik afledt tankerne fra sindssygdommen, arbejdet skulle give patienten en mening med tilværelsen, og derudover skulle arbejdet gøre patientens legeme sundt og raskt.
Hvor meget overlæge Professor Steenberg har tænkt over kosten på Sct. Hans fremgår desværre ikke i årsberetningerne 1866-1869. Dog skriver Steenberg i årsberetningen fra 1868, at der er langt flere der bliver indlagt i årets begyndelse, fordi mange mennesker grundet fattigdom ikke får nærring nok om vinteren: De lide derfor Kulde og Nød om Vinteren, faa ikke tilstrækkeligt og kraftig Næring til at erstatte Stofskiftet i Nervesystemet, og følgen deraf bliver da, at en anæmisk (…) Hjernesygdom gradeviis udvikles (…) (Årsberetning Sct. Hans Hospital 1868, 3). Som eksempel på dette kan nævnes, at Steenberg året efter omtaler en kvinde, som bliver indlagt på hospitalet. Kvinden er både urenlig og larmende, men efter et par måneder aftager symptomerne, da hun er begyndt at sove roligt, og er blevet fyldigere! (Årsberetning Sct. Hans Hospital 1869, 8). Dette giver os således et lille indblik i, hvordan overlæge Steenberg opfattede sindssygdom og forbindelsen mellem krop og sind. Selvom det ikke fremgår af årsberetningerne om kosten indgik som et element i behandlingen af patienterne, fremgår det, at et sundt legeme var en vigtig del af helbredelsen.

[De følgende indlæg blev oprindeligt offentliggjort på Tumblr-siden tilknyttet den første fase af udstillingsprojektet - Mind the Gut. Alle indlæg vil nu blive en del af udstillingens webside her]