recent biomed

Terra Incognita — kategorisinger af dansk biomedicin

Kære alle — vil hermed bare sige at Hanne (Jessen) bliver ansat som forskningsassistent fra 1/1 – 30/6 for at, sammen med mig, studere hvordan vi kan kategorisere dansk biomedicin. Hvordan kan udvælgelsen af interessante fænomener i dansk biomedicin kategoriseres? Dvs. hvilke “kasser” er interessante? Hvilke kategorier står på spil i den videnskabshistoriske, sociologiske, antropologiske, […]

Kære alle — vil hermed bare sige at Hanne (Jessen) bliver ansat som forskningsassistent fra 1/1 – 30/6 for at, sammen med mig, studere hvordan vi kan kategorisere dansk biomedicin. Hvordan kan udvælgelsen af interessante fænomener i dansk biomedicin kategoriseres? Dvs. hvilke “kasser” er interessante? Hvilke kategorier står på spil i den videnskabshistoriske, sociologiske, antropologiske, science-studies-etc.-litteratur om biomedicens nutidshistorie? Hvilke begreber anvendes? Hvilke teoretiske traditioner er i omløb? Hvilke spørgsmål stiller man sig i denne litteratur? Hvad fokuserer man på — men også: Hvad falder uden for?
Hvilke metodiske redskaber skal i sving for at tegne konturerne af dette Terra Incognita? Skal man (for at tage et enkelt eks. som vi kort diskuterede med Lene Koch i går formiddags), gå efter de emner/problemer som omtales meget i de centrale videnskabelige tidsskrifter (Nature, Science etc.)?
Det er mit indput her til morgen — mere følger