Uden emne

Torben Schiødt 1926-2009

I sidste uge modtog Medicinsk Museion meddelelsen om at professor emeritus Torben Schiødt døde d. 12.august, 83 år gammel. Torben Schiødt var gennem en længere årrække en trofast støtte for museet og tilknyttet dels som konsulent og dels som gæstekurator. Torben Schiødt var professor i patologisk anatomi (læren om sygdomsforandringer i organer og væv i […]

Torben Schiødt
Torben Schiødt
I sidste uge modtog Medicinsk Museion meddelelsen om at professor emeritus Torben Schiødt døde d. 12.august, 83 år gammel. Torben Schiødt var gennem en længere årrække en trofast støtte for museet og tilknyttet dels som konsulent og dels som gæstekurator.
Torben Schiødt var professor i patologisk anatomi (læren om sygdomsforandringer i organer og væv i legemet) ved Københavns Universitet og overlæge ved Rigshospitalet 1972-93. Han sad i en række faglige udvalg og råd, og var bl.a. sagkyndig i patologisk anatomi for Retslægerådet gennem en årrække. Torben Schiødt havde interesse for sit fags historie og ydede efter pensioneringen en stor indsat på dette område. Torben Schiødt var først tilknyttet museet som konsulent for den patologisk-anatomiske præparatsamling og for Danmarks fineste samling af mikroskoper, senere mere specialiseret som gæstekurator af de humane patologiske vådpræparater.
I 1989 tog Torben Schiødt initiativ til, at en større samling våde og tørre humane patologiske præparater, blev overført til museet. Disse præparater viser hvordan sygdomme udvikler sig og påvirker forskellige dele af kroppen, men de kunne ikke længere opfyldte det oprindelige formål, hvor de blev brugt til undervisning og forskning. Denne samling af historiske humane præparater er enestående i den danske museumsverden. Samlingen omfatter ca. 280 våde og ca. 600 tørre præparater der dokumenterer forskellige sygdomme og forandringer i kroppen. Der er repræsenteret sygdomme der ikke ses mere, eller som ikke ses i samme udvikling som tidligere. Siden 2004 har Torben Schiødt arbejdet med kuratering af de patologiske vådpræparater. Kurateringen består i en grundig beskrivelse af de enkelte præparater. Den største del af præparaterne er fremstillet mellem 1900 og 1930, og den oprindelige korte diagnose er bevaret på de fleste af dem. Torben Schiødt kunne kombinere sin viden som specialiseret patolog med sin viden om den historiske udvikling på dette område, og give en uddybende beskrivelse af præparaterne eller opdatere diagnosen, hvis den ville blive betegnet på en anden måde i dag. Denne særlige viden har været af uvurderlig betydning for dokumentationen af præparaterne, og dermed for de fremtidige muligheder for at bruge denne betydningsfulde samling til formidling. Det var en tilfredsstillelse for Torben Schiødt da dette arbejde blev afsluttet for 2 uger siden, hvor vi igen havde en naturlig lejlighed til at diskutere betydningen af den store indsat. Han var netop begyndt kuratering af museets retsmedicinske samling, som han havde set frem til at arbejde videre med.
Torben Schiødt fulgte udviklingen på Medicinsk Museion med interesse og deltog aktivt i diskussionen af hvordan museet skulle udvikle sig. Det skete altid venligt, åbent og positivt, men hans intellekt fornægtede sig ikke når han gav udtryk for sine klare holdninger. De vil blive savnet på museet.