Uncategorized

Træmodellens oprindelse

Som på ethvert godt museum er der en del mysterier knyttet til genstandene, men frem for at de bliver vækket til live om natten, er der i denne sag i højere grad tale om manglende informationer og løse ender. Genstanden, der her er tale om, er en træmodel af dele af den københavnske bydel Frederiksstaden, […]

Som på ethvert godt museum er der en del mysterier knyttet til genstandene, men frem for at de bliver vækket til live om natten, er der i denne sag i højere grad tale om manglende informationer og løse ender. Genstanden, der her er tale om, er en træmodel af dele af den københavnske bydel Frederiksstaden, hvor tre vigtige sundhedsinstitutioner blev bygget i sidste halvdel af 1700-tallet.

Den mest iøjnefaldende bygning er det firlængede kompleks opført som Det Kongelige Frederik Hospital i 1757. I dag huser den Designmuseum Danmark, men ved opførelsen var det Danmarks første behandlingshospital for den brede befolkning. Hospitalet indvarslede dermed et nybrud i statens måde at tænke sygdomsbekæmpelse og samfund på.

En anden vigtig institution, som kan ses på modellen, er Fødselsstiftelsen. Stiftelsens forløber ”Jordmoderhuset” var lokaliseret i Gothersgade frem til 1759, hvor den rykkede ind i søndre pavillon på  Frederiks Hospital. I 1787 indvies og udvides Fødselsstiftelsen i tilstødende bygninger. Føde- og plejestiftelsen havde det dobbelte formål at give hjælp til fattige barselkvinder og at uddanne jordemødre.

Det kongelige Frederiks Hospital  

Modellens tredje interessante bygningskompleks er Det Kongelige Kirurgiske Akademi, hvor Medicinsk Museion i dag har til hus. Akademiet, der blev grundlagt i 1786 og fik et nyopført domicil i Frederiksstaden i 1787, havde til formål at være læreanstalt for kirurger og give dem en indføring i anatomi og kirurgisk behandling. Det er altså en model, der viser tre medicinhistorisk interessante institutioner, som de foldede sig ud i denne del af København.

I forbindelse med ændringer af udstillingerne på Medicinsk Museion er modellen af Frederiksstaden blevet flyttet ind i billetsalget. For at kunne lave en ny og forbedret beskrivelse af modellen fik jeg derfor som opgave at undersøge modellen og grave informationer frem om den. Modellen er ikke registeret som museumsgenstand, og der forelægger derfor ikke en samlet information om den. Nogle af de ubesvarede spørgsmål er helt grundlæggende: hvem har lavet den? hvornår er den lavet? hvordan er den lavet? Og hvad viser den?

De slidsstærke ståltrådstræer

Et professionelt blik på modellen
Indledningsvist inviterede vi modelbygger Lars Rothenborg til at se på modellen. Han har tidligere bidraget til udstillinger på museet og var derfor oplagt at spørge om hjælp. Han gav både en professionel vurdering af håndværket samt af materialevalget. Lars Rothenborg konstaterede, at der højest sandsynligt var brugt abachi træ, der var blevet lakeret for at beskytte mod slitage. Modellens træer er lavet af ståltråd med en ældre teknik, der ligesom det øvrige af modellen formodentlig er valgt af hensyn til holdbarhed. Kvaliteten af håndværket beskrev han som værende lidt klodset, så modellen er nok ikke lavet af en professionel, men den har en stor detaljerigdom og er udført med dedikation. Ud fra stilen vurderede han, at modellen var fra omkring 1960’erne.
 
I arkivet
Så vidt så godt, men hvem var så ophavsmanden til modellen? Samtidig med denne opgave indsamlede jeg billeder til den kommende udstilling af Fødselsstiftelsen, Det kongelige Frederiks Hospital og Det Kongelige Kirurgiske Akademi. I den forbindelse faldt jeg over flere fotografier af modellen, hvor der bagpå stod ”udført af Ole Christensen”. Så nu havde vi et navn, nu skulle vi så bare finde ud af, hvem han var og hvornår han lavede modellen. Sven Erik Hansen, gæsteforsker på Medicinsk Museion og desuden formand for Dansk Medicinsk-Historisk Selskab, fandt frem til, at der tidligere havde været ansat en Ole Salomon Christensen som litograf ved museet, og at han lavet andre modeller, b.la. af Theatrum anatomicum eller på dansk Det Anatomiske Teater. Vi havde nu et navn, men manglede stadig en oprindelse.
 
Baggrund og bestilling
For at finde ud af hvornår modellen er fra, ringede jeg derfor til Anna-Elisabeth Brade, der tidligere har været bestyrer på museet. Det viste sig, at det var Brade som i sin tid havde bedt Ole S. Christensen om at lave en model af Det Kongelige Frederiks Hospital, da han før dette havde lavet den førnævnte model af det Anatomiske Teater. Hun mente, at modellen var blevet lavet i 1980’erne, men kunne ikke huske et præcist årstal.
Dette er den samlede viden om modellen af Det Kongelige Frederiks Hospital. Modellen er således ikke registeret som en genstand, men produceret til museet, med det formål at kunne lave omvisninger ud fra den, som Brade pointerede.

Modellen som den står i billetsalget

De ubesvarede spørgsmål
Selvom vi har fået svar på mange af vores spørgsmål, dukker der stadig nye op. For eksempel mangler vi stadig at finde ud af præcis hvilken periode, der er afbilledet. Der er dog indikationer i modellen. Således kan vi se bygninger bygget efter 1700-tallet, så som Sankt Ansgars Kirken, der er fra 1842.
Det samme gør sig gældende for flere af de huse, der er bygget til langs Fredericiagade og Amaliegade. Det er derfor rimeligt at antage, at modellen er lavet med udgangspunkt i en periode efter midten af 1800-tallet, måske et øjebliksbillede fra 1980’erne.

Modellen er nu blevet flyttet ind museets billetsalg, og her skal et nyt formidlingsgreb lægges ned over den godt 30 år gamle træmodel, og forhåbentligt gøre den endnu mere brugbar og informativ for museets gæster, både når de ser på den alene og i selskab med en af Museions omvisere.