Uden emne

Udstillingspleje af Det Kgl. Frederiks Apotek.

På 1. sal i Medicinsk Museions smukke gamle hovedbygning i Bredgade findes et komplet officin fra Det Kgl. Frederiks Apotek fra 1758, som tidligere lå i Bredgade nr. 75 (Skråt overfor Kunstindustrimuseet). Apoteket er i udstillingen en pragtfuld repræsentant for farmacihistoriens apoteker og disses indhold. Dette afspejler sig klart i den righoldige smukke velbevarede samling […]

På 1. sal i Medicinsk Museions smukke gamle hovedbygning i Bredgade findes et komplet officin fra Det Kgl. Frederiks Apotek fra 1758, som tidligere lå i Bredgade nr. 75 (Skråt overfor Kunstindustrimuseet).
Apoteket er i udstillingen en pragtfuld repræsentant for farmacihistoriens apoteker og disses indhold. Dette afspejler sig klart i den righoldige smukke velbevarede samling af dekorative apotekergenstande/redskaber og fine apoteksinteriører.

helhedsbillede1

På hylderne bag beskyttende glasruder ses mange fine gamle apotekerkrukker af henholdsvis glas, keramik, metal og træ i alle former og størrelser. Disse er mere eller mindre rigt bemalede med farverige kartoucher/våbenskjolde omgivende en eller flere inskriptioner, der angiver krukkens indhold. Denne rigt præsenterede mængde apotekerkrukker bidrager ligeledes til farmacihistorien med et bredt uvurderligt billede af krukkernes stilhistoriske udvikling, forandring og brug gennem tiderne, hvorfor det er uhyre vigtigt, at de bliver bevaret på bedste vis for eftertiden.
At apotekerne tidligere har spillet en stor rolle i fremstillingen af medicinske medikamenter afspejles også i officinet fra Det Kgl. Frederiks Apotek på Medicinsk Museion ved tilstedeværelsen af de gamle vægte med messing- og hornskåle, diverse mortere og instrumenter, samt “pillebrættet” til at fremstille runde piller med. Heraf har tidligere tiders apotekere fået tilnavnet “pilletrillere”.
Desværre har de omtalte glasruder, der tjener som effektiv beskyttelse mod nysgerrige pilfingre, ikke beskyttet genstandene og interiøret mod smuds- og støvpartikler, som gennem flere år har lagt sig som et fast fedtet lag i den ellers så smukke og tidligere prægtige farmacihistoriske officin fra Det Kgl. Frederiks Apotek.
Dette bliver der nu rettet op på, således officinet kan genvinde sin pragt og glans, hvilket også er positivt set ud fra bevaringsmæssige synspunkter.
cimg0612
 
 
 
 
 
For det første er almindelige smuds- og støvpartikler en stor, men ofte overset nedbrydningsfaktor, idet de kan indeholde skadelige partikler fra blandt andet luftforureningen i form af gasser, såsom svovloxider, nitrogenoxider, ozon og svovlbrinter. Disse skadelige partikler kan forårsage eller medvirke til en aggressiv acceleration i den kemiske og fysiske nedbrydning af genstandene.
For det andet kan de omtalte partikler være fødekilder for skadedyr og mikroorganismer, hvilke absolut ikke er velkomne i udstillingerne, idet de kan forårsage uoprettelig ødelæggende fysisk og kemisk skade på genstandene.
For det tredje kan en stor smuds- og støvbelastning forøge risikoen for slid på genstandene ved rengøring og vedligeholdelse af genstandene. Til sidst giver smuds- og støvpartiklerne også et kedeligt gråligt fejlslagent visuelt indtryk af genstandene, så deres oprindelige ret ikke kommer til skue.
Således har konservatoren i de sidste to – tre uger været gang i en omfattende udstillingspleje af officinet i form af omsorgsfuld nænsom rengøring både af de fine interiører, samt de talrige apotekerkrukker og redskaber, således de skadelige påvirkninger fra smuds- og støvpartiklerne minimeres betydeligt, og fremtidig rengøring bliver mere skånsom for genstandene.
Som omtalt tidligere i bloggen er de foretrukne rensningsmetoder en tørrensning med pensler og/eller vådrensning med vatpind/klude fugtet i demineraliseret vand. Ved vanskelige pletter/mærker f.eks. på gammelt klister er vatpinde fugtet med acetone meget forsigtigt anvendt afhængigt af materialet. Dog specielt ikke på bemalede områder, idet midlet kan opløse bemalingen.
Resultatet af den omfattende udstillingspleje er meget synlig og den tidligere prægtige farmacihistoriske officin fra Det Kgl. Frederiks Apotek er ved at genvinde sin pragt og glans fra fordums tider.

cimg0634

Kom selv og se resultatet og konservatoren i arbejde på kulturnatten d. 9. oktober kl. 18.00 – 24.00. Her er de medicinhistoriske udstillinger i det Kgl. Kirurgiske Akademi i aftenens anledning også bemandet med museets ansatte, som fortæller om huset, udstillingerne og viser nyt og gammelt fra museets samlinger. I det gamle anatomilokale vil Danmarks Lungeforening være til stede for at sætte fokus på lungesygdommen KOL. Her kan man få målt sin lungefunktion.
Trænger man til afslapning eller musikalsk nydelse er auditoriet et oplagt besøg værd, omgivet af busterne af de historiske kirurger og medicinere hvor tonerne til korsang kan nydes, når Bastionskoret ved dirigent Cæcilia Glode synger kl. 20.00 og kl. 21.00.