Det Indsamlede Menneske

Det indsamlede menneskeSamlingUdstillingerunderhuden samling

Udvælgelse af museumsgenstande

Medicinsk Museions udstilling ”Det indsamlede menneske” indeholder dele af mennesker, der i sin tid blev konserveret, så de kunne bruges til undervisning og forskning.

Medicinsk Museions udstilling ”Det indsamlede menneske” indeholder dele af mennesker, der i sin tid blev konserveret, så de kunne bruges til undervisning og forskning. Disse samlinger har været af uvurderlig betydning for undervisning af lægestuderende og andre i de sundhedsfaglige fag. De har samtidig været med til at skabe ny viden om, hvordan den normale krop fungerer, og til at udvikle ny og bedre behandling af sygdomme. Dele af disse samlinger har mistet deres værdi til disse formål og er overført til Medicinsk Museion, hvor de nu er en del af de historiske samlinger.
”Det indsamlede menneske” er opbygget med det formål at dokumentere, hvor betydningsfuldt det har været, at bruge dele af kroppen til medicinsk undervisning og forskning. Udvælgelsen af de bevarede anatomiske dele, der kan ses i udstillingen, har været en proces med mange overvejelser, og der er foretaget en nøje vurdering ved hvert enkelt valg.
Det overordnede princip for udvælgelse af de humane præparater har været, at de skulle være fagligt relevante for udstillingens tema og ide.
Det er et bevidst valg, at de dele af kroppen, der viser sygdomme og misdannelser, bevarede fostre, børn og knoglepræparaterne, er mere end 75 år gamle. Det er sket med inspiration fra arkivlovens regler for personoplysninger, selvom der kun er få eksempler på præparater med oplysninger af personlig karakter. I de tilfælde, hvor den præcise alder ikke kendes, er den estimeret på baggrund af en grundig vurdering af det enkelte præparat, dets placering i samlingerne og de øvrige oplysninger, der er bevaret. I langt de fleste tilfælde er der tale om præparater, der er meget ældre, og uden personlige oplysninger.
Præparaterne har haft en betydning for den medicinske undervisning og forskning, der næppe kan overvurderes, og ved udvælgelsen er der ikke medtaget præparater, der falder udenfor udstillingens tema. Der er som eksempel ikke medtaget ældre præparater med tatoveringer.
Præparaterne afspejler samtidens behov for undervisnings- og forskningsmateriale, hvordan det er indsamlet og har været anvendt. Den oprindelige udvælgelse af det humane materiale, der skulle bruges til et præparat, er foretaget på et fagligt grundlag. Det har været et ønske at fastholde denne forståelse, og der er derfor ikke lagt andre overvejelser ind i udvælgelsen af præparaterne end deres betydning for udstillingens ide. Det ville ikke være muligt at lave denne udstilling på et fagligt grundlag, hvis det skulle ske ud fra et forsøg på at opstille en nutidig censur på vegne af tidligere praksis.