Samling

Unikt apparat føjet til samlingen

Rigshospitalet henvendte sig for at høre, om vi var interesserede i at indsamle cerebrografens afløser; den Transkranielle Doppler.

Medicinsk Museion har et foreløbigt indsamlingsstop frem til 1. april 2012, på grund af de store magasinproblemer, som skybruddet i sommeren 2011 har givet, men vi besluttede at gøre en undtagelse, da Professor Niels H. Secher fra Rigshospitalet henvendte sig for at høre, om vi var interesserede i at indsamle cerebrografens afløser; den Transkranielle Doppler.

I løbet af mailkorrespondancen viste det sig, at der udover Doppleren også var tale om en mængde manualer, forsøgsnoter og afhandlinger. En af afhandlingerne havde til formål at undersøge, om Doppleren kunne erstatte Cerebrografen og dermed stod vi med forsøgsdata fra begge apparater.

Doppleren og Cerebrografen måler blodgennemstrømningen i hjernen, men Doppleren kan anvendes øjeblikkeligt og kræver ikke, at patienten ligger stille. I forbindelse med indsamlingen fik vi mulighed for at se en moderne Doppler i funktion (dopplerens målinger ses på skærmen til venstre).
Se Astrids video af forsøget her.

I undersøgelsen studeredes blandt andet hjertets minutvolumen, kroppens præstationsevner og stofskifte ved havniveau og i (simulerede) 4500 meter over havet. Opstillingen havde store ligheder med et af de forsøg, som sikrede August Krogh en Nobelpris i 1920.

Indsamlingen gav ikke bare Medicinsk Museion en ny genstand til samlingerne, den gav også en øjeblikkelig mulighed for at opleve ”science in the making”.

Indsamlingsprocessen knytter museet og dets interessenter sammen, ”vi bryder os om hinanden” og får værdi for hinanden – hvad enten det drejer sig om fysiske genstande, hjælp til kuratering og arrangementer eller udstillinger.
Vi arbejder på højtryk for at få styr på magasinsituationen, så vi kan ophæve indsamlingsstoppet