Skitse til Verden er i dig

Verden er i dig

Verden er i dig

Udstillings- og formidlingsprojektet "Mikrokosmos/makrokosmos" får ny titel. Her kan du læse hvorfor.

Udstillings- og formidlingsprojektet “Mikrokosmos/makrokosmos” får ny titel.

Udstillingstitler er en genre, der optager os museumsarbejdere ret meget.

Siden vi fik den gode nyhed om bevillingen til projektet fra Novo Nordisk Fonden har vi arbejdet videre med både koncept og indhold, og herigennem langsomt kommet frem til, at der var brug for en ny titel, der bedre indfanger vores idéer og intentioner med projektet. Med denne blogpost annoncerer vi hermed navneskiftet og det er en passende anledning til at præsenterer, hvordan konceptet ser ud pt.

Projektets originale titel, Mikrokosmos/Makrokosmos kom ud af samarbejdet mellem Adam Bencard og Jacob Lillemose, projektets hovedkuratorer. Jacob havde gennem sit arbejde med udstillings- og kurateringsprojektet X and Beyond samt postdoc-projektet The Body Strange arbejdet med et planetarisk og kosmisk perspektiv på relationerne mellem mennesker og økosystemer. Adam har arbejdet med ny mikrobiomforskning og de filosofiske spørgsmål der rejser sig i kølvandet på det nye fokus på den store mikrobielle biosfære omkring og i vores kroppe, blandt andet i udstillingen Mind the Gut. Mikrokosmos/Makrokosmos var et resultat af mødet mellem de to perspektiver, der trak kroppen i hver sin retning, men med samme pointe: At vi er mere forbundne med verden end vi ofte tror, og at der er brug for nye historier og nye tankeredskaber til at arbejde med den forbundethed. Det er stadig projektets konceptuelle fundament og indholdsmæssige udgangspunkt.

Men i arbejdet med projektet rejste der sig nogle problemer med titlen:

Der var nogle praktiske problemer. Når man har sagt Mikrokosmos/Makrokosmos et par gange, begynder det at flyde ud. Det ligger simpelthen ikke godt i munden. Vi endte med selv at forkorte det eller kalde det noget andet (min personlige favorit blandt de alternative titler var Mikrokosmos/Kokosmakron), hvilket i længden føltes lidt utilfredsstillende. En titel skal helst kunne stå alene, og gentages uden at miste bid eller indhold.

Et andet problem var, at selvom vi filosofisk set er interesserede i historien og den lange tanketradition bag mikrokosmos/makrokosmos-analogien, så var vores intention ikke at redegøre for den historie i selve udstillingen. Vi vil ikke lave en udstilling om en analogis historie. Det trak væk fra den nye videnskab, vi gerne ville engagere os selv og publikum i.

Men den største udfordring var, at udstillingen skulle have en bestemt retning, en mere fokuseret pointe end den generelle forbundethed, som mikrokosmos/makrokosmos indebærer. Ligeså vigtigt som det er at tale om forbundethed generelt, ligeså meget føltes det for udflydende. Og fordi vi på Medicinsk Museion, som museum for lægevidenskaben, har et naturligt udgangspunkts i videnskabelige og kulturelle forståelser af kroppen, ville vi gerne fokusere projektet på én retning i relationen mellem kroppen og verden, nemlig fra det store til det små, udefra og ind.

Sagt på en anden måde, hvor de sidste 10 års rige og vigtige diskussioner omkring det antropocæne i høj grad har fokuseret på, hvad vi gør ved verden, så vil vi med Verden er i dig undersøge den anden side af den mønt, nemlig hvad verden gør ved os. Hvordan de store, i sidste ende planetariske strukturer, som udgør rammerne for vores liv, er med til at forme vores kroppe og daglige, fysiologiske eksistens. 

Udstillingens fire temaer – TID, RUM, MIKROBER og GENERATIONER – er alle bygget op om videnskabelige, kunstneriske og kulturelle perspektiver på hvordan den store verden er tilstede i og former den lille verden; for eksempel hvordan tid, døgnrytmer og planetens bevægelse påvirker vores cellers rytmer, eller hvordan epigenetiske forandringer binder kroppens molekylære liv både til sine omgivelser og generationer.

Verden er i dig er ikke noget entydigt udsagn; det vigtigt at påpege, at verden indeholder både kærlighed og tungmetaller, både næring og gift. At verden er i dig også har markante politiske, sociale og kulturelle aspekter. Det er ikke alle, der får de samme dele af verden i sig; ulighed og ulige adgang er også en del af denne historie.

Verden er i dig, men hvordan og med hvilke konsekvenser?  Følg projektet på museion.ku.dk. Der er blog posts, podcasts, filmvisninger, events og foredrag på vej frem mod den store udstillingen på Charlottenborg i efteråret 2021.