Uden emne

Vi søger en specialist i webbaseret forskningskommunikation

Medicinsk Museion søger en museumsinspektør til udvikling af webbaseret biomedicinsk forskningskommunikation (AC-stilling). For at komme på tale skal du have en universitetsuddannelse på kandidatniveau inden for sundhedsvidenskab, humanbiologi, biokemi, farmaci eller tilsvarende life science-fag, samt dokumenteret erfaring med og interesse for internetbaseret kommunikation, herunder gennem sociale webmedier. Baggrunden for stillingen er oprettelsen af det nye Marie […]

Medicinsk Museion søger en museumsinspektør til udvikling af webbaseret biomedicinsk forskningskommunikation (AC-stilling). For at komme på tale skal du have en universitetsuddannelse på kandidatniveau inden for sundhedsvidenskab, humanbiologi, biokemi, farmaci eller tilsvarende life science-fag, samt dokumenteret erfaring med og interesse for internetbaseret kommunikation, herunder gennem sociale webmedier.
Baggrunden for stillingen er oprettelsen af det nye Marie Krogh Center for Basic Metabolic Research ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Centrets kommunikationsprogram fokuserer på eksperimenterende metodeudvikling for ekstern forskningskommunikation (’public engagement with science’) og tager udgangspunkt i:

 • at den biomedicinske forskning er en integreret del af den almene kultur og vores fælles historie.
 • at befolkningens engagement i biomedicinsk forskning fremmes bedst gennem dialog omkring den kreative forskningsproces (‘science in the making’).
 • at god forskningskommunikation inddrager forskningens materielle, visuelle og subjektive/eksistentielle udtryk.

Din grundlæggende opgave vil være at varetage og videreudvikle Medicinsk Museions kommunikationsarbejde til et bredt spektrum af voksne målgrupper, både i og udenfor Danmark og med særlig hensyn til brug af sociale webmedier.

 • Varetage den daglige udadrettede forskningskommunikation gennem alle medier.
 • Udvikle en langsigtet kommunikationsstrategi for metabolismeforskning i forhold til offentligheden, med særlig henblik på webkommunikation.
 • Udarbejde og vedligholde en ny webplatform for Medicinsk Museion, der integrerer det klassiske hjemmesideformat med blogs og en række andre sociale webmedier.
 • Implementere relevante innovationer inden for international webbaseret forskningskommunikation (arbejdet kan medføre rejseaktivitet).
 • Eksperimentere med nye webbaserede kommunikationsværktøjer i tæt samarbejde med udstillinger og anden kulturvirksomhed.

Arbejdet vil blive udført i et intenst, fagligt dedikeret, tværvidenskabeligt samarbejde med en række forskellige faggrupper – humanistiske forskere og museumspersonale ved Medicinsk Museion, biomedicinske forskere ved det øvrige Metabolismecenter samt eksterne samarbejdspartnere på IT- og kommunikationsområdet.
Du vil være forankret i forsknings- og museumspersonalegruppen ved Medicinsk Museion, men du skal opfatte forskningskommunikation som udadrettet opgave med både regionalt og globalt sigte. Du skal derfor nemt kunne kommunikere på både dansk og engelsk.
Du vil fagligt og personalemæssigt referere til museumschef Thomas Söderqvist.
Vi forventer at dine kvalifikationer og kompetencer ligger inden for følgende områder:

 • Universitetsuddannelse på kandidatniveau inden for sundhedsvidenskab, humanbiologi, biokemi, farmaci eller tilsvarende life science-fag.
 • Dokumenteret erfaring med og interesse for internetbaseret kommunikation, herunder gennem sociale webmedier.
 • Erfaring med og interesse for forskningskommunikation.
 • Veludviklet evne til skriftlig kommunikation på dansk og engelsk.
 • Interesse i visuel og materiel kultur i en museumskontekst.
 • Aktivt netværk med relevante faglige kolleger.
 • Vilje og evne til at samarbejde med kolleger fra forskellige faggrupper.

Udvalgte ansøgere vil blive udtaget til sprog- og kommunikationsprøve inden en evt. ansættelsessamtale.
Stillingen besættes efter gældende overenskomst. Der vil være mulighed for forhandling af et løntillæg afhængig af kvalifikationer og erfaring. Arbejdstiden er 37 timer per uge med start 1. februar 2011 eller snarest muligt herefter. Forudsætningerne for at varetage de enkelte jobfunktioner er den primære baggrund for udvælgelse af ansøgerne, og vi opfordrer derfor alle – uanset personlig baggrund – til at søge stillingen.
Hvis du vil vide mere om den ledige stilling kan du læse på http://jobportal.ku.dk/tap. Du er også velkommen til at kontakte museumschef Thomas Söderqvist, e-mail: ths@sund.ku.dk, tlf.: 2875 3801. Hvis du ønsker mere information om Metabolismecentret er du velkommen til at kontakte Managing Director Anne Stæhr Johansen, e-mail: annesjohansen@sund.ku.dk.
Du kan læse mere om Medicinsk Museion og Metabolismecentret her:
http://www.museion.ku.dk
http://corporeality.net/museion
http://sund.ku.dk/metabolisme
http://metabol.ku.dk
Din ansøgning mærket ”web-baseret forskningskommunikation, Medicinsk Museion” skal være Metabolismecentret i hænde senest den 31. januar 2011. Vi foretrækker at du sender evt. vedhæftede filer som et samlet dokument. Stillingerne skal søges via http://jobportal.ku.dk/tap. Vi forventer at gennemføre ansættelsessamtaler i januar el. februar 2011.
OBS: Det er tale om en tidsbegrænset stilling (3 år), men hvis der er økonomi til det, vil der blive opslået en tilsvarende stilling efter tre år.