Nyheder

Vi søger en social medie-kurator

Vi har i dag slået to nye stillinger op i KUs jobportal: Social medie-kurator Event-kurator Begge stillinger er del af et forskningskommunikationsprojekt ved Center for Sund Aldring (CESA) på Københavns Universitet og de nye medarbejdere vil indgå i forsker- og kuratorgruppen for medicinsk forskningsformidling ved Medicinsk Museion. Herunder følger opslaget for social medie-kurator-stillingen. Jeg lægger har lagt […]

Vi har i dag slået to nye stillinger op i KUs jobportal:

Begge stillinger er del af et forskningskommunikationsprojekt ved Center for Sund Aldring (CESA) på Københavns Universitet og de nye medarbejdere vil indgå i forsker- og kuratorgruppen for medicinsk forskningsformidling ved Medicinsk Museion.
Herunder følger opslaget for social medie-kurator-stillingen. Jeg lægger har lagt event-kurator-opslaget op i morgen.

Er du interesseret i sundhedsforskning og forskningsformidling? Er smartphones, tablets og sociale medier en integreret del af din hverdag? Kan du gøre en kompliceret problemstilling interessant på 140 tegn? Kan du inspirere andre?
Hvis du svarer ”ja!” til alle fire spørgsmål, så vil du kunne blive social medie-kurator (AC-stilling) i et forskningskommunikationsprojekt ved Center for Sund Aldring (CESA), Københavns Universitet.
I de næste fem år vil CESA engagere alle befolkningsgrupper i dialog om sund aldring og aldringsforskning. Vores mål er, at en stor del af centrets forskere selv skal bruge sociale medier i deres daglige arbejde, både internt og eksternt.
I samarbejde med forskere ved CESA og forsker- og kuratorgruppen for medicinsk forskningsformidling ved Medicinsk Museion skal du:
• følge og analysere udviklingen på det sociale medie-område internationalt, især brugen af sociale medier inden for forskningsformidling
• udvikle og implementere CESAs strategi for brug af sociale medier
• træne og inspirere CESAs forskere til at bruge sociale medier til at kommunikere med andre forskere og med det øvrige samfund
• udvikle din egen profil for aldringsforskningskommunikation på sociale medier
• løbende evaluere og justere strategien.
Vi går ud fra, at du er fortrolig med Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Flickr, Pinterest, Instagram m.fl. medier, og at du har lyst til at følge udviklingen af nye platforme og deres anvendelsesmuligheder.
Vi søger en medarbejder som:
• har en kandidateksamen inden for et relevant fagområde. Eventuel forsknings- og undervisningserfaring er en fordel
• har dokumenteret erfaring med flittig brug af sociale medier
• har nemt ved at skrive på dansk og engelsk, meget gerne kortfattet og inspirerende
• er nysgerrig, kreativ og initiativtagende – og alligevel empatisk.
Stillingen er finansieret af midler fra Nordea-fonden i tre år. Den nye medarbejder vil indgå i forsker- og kuratorgruppen for medicinsk forskningsformidling ved Medicinsk Museion (www.museion.ku.dk), Institut for Folkesundhedsvidenskab, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.
Vi håber du kan tiltræde stillingen senest den 1. april 2014.
For yderligere spørgsmål, kontakt professor Thomas Söderqvist, Medicinsk Museion, ths@sund.ku.dk, tlf. 35 32 38 01 eller 28 75 38 01.
Ansættelsesforhold
Ansættelse som AC-medarbejder i henhold til overenskomsten for Akademikere i staten. Aflønningen er anciennitetsbestemt med mulighed for forhandling af yderligere tillæg efter kvalifikationer. Den ugentlige arbejdstid er gennemsnitligt 37 timer. Ansøgninger skal være modtaget senest d. 28. februar 2014.
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle interesserede i at søge stillingen.

Søg stillingen via www.jobportal.ku.dk/tap (vælg “Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet” og søg efter ‘social medie-kurator’).