Del + Hel:
– fragmenter fra biomedicinens tidsalder

 

Ligesom selve biomedicinen var Del + Hel en innovativ hybridisering af komplekse praksisser. Den var ikke helt forskningskommunikation; den ville ikke give dig en fyldestgørende viden om det biomedicinske felt. Det var heller ikke helt gammeldags videnskabshistorie: Den viste ikke et triumferende fremskridt af mirakuløse opdagelser. Det var heller ikke helt en kunstudstilling: den efterlod dig ikke med en følelse af at have set ind i en enkelt persons tanker og idéer.

Om udstillingen

Undersøgelse, indgriben, analyse, kritik, visualisering, modelleren. Alle disse processer er til stede i videnskabelig metodologi, i disciplinerne kunst, design og æstetik og i metoderne fra historie, videnskabsfilosofi og medicin. Hvis den nærmest gennemsigtige klinge på en mikrotom kan give os det foruroligende og mærkværdige vævssnit som afslørede neuronet for Ramon y Cajal for første gang, så må vi også kunne anvende æstetikken med samme præcision for at afsløre væsentlige indsigter ind i de kulturer, der har produceret de genstande, vi gennemgik. Her har vi undersøgt den prosaiske, men fuldstændig grundlæggende måde, som både plastik og computere har revolutioneret medicin på. Under humanioras mikroskop kan epistemologiske undersøgelser af ritualerne og de ofte hypnotisk repetitive praksisser i biomedicinen, blandt andet, afsløre hvordan sociale antagelser ofte understøtter sygdomsprognoser.

I Del + Hel brugte vi forskellige teknikker fra kunst, naturvidenskab og humaniora som prismer til at analysere de samme materialer på flere forskellige måder. Udstillingens ”katalog” Brugermanual var også et genstandsindex for hele udstillingen: en gave til den besøgende, som kunne tages med hjem og beholdes, men også noget der frigjorde genstandene fra teksten og lod dem blive opdaget i deres form og materialitet af den besøgende.

Del + Hel handlede ikke om slutprodukter eller vidundermidler, men de minutiøse detaljer i biomedicinens daglige praksis.

Vi tog besøgende med ind i biomedicinens maskinrum, dens kølerum, dens vådlaboratorium, dens talknuseri, dens visualiseringspraksisser. Dens inkubatorer og ionbyttersøjler. Dens juridiske rammer og medielæk. Vi tog den besøgende ind i de historiske oprindelser bag biomedicinens proces med at fragmentere kroppen i stadig mindre dele. Vi nåede frem til den konklusion, at alle biomedicinske praksisser er utrættelige forsøg på at dæmme op for livets rivende strøm og styre kaskadens strømme af kompleksitet fra sekvensering til datasæt, fra klinik til laboratorium, fra individ til befolkning. Disse praksisser omkring inddæmning og strømme fortæller os en masse om biomedicinens kulturer og de slags samfund, som dens praksisser skaber.

I udviklingen af udstillingen satte vi to mål, nemlig at
– æstetik kan være et analytisk såvel som et kommunikativt redskab og
– epistemologiske undersøgelser kan styre udstillingens endelige udformning.

Del + Hel var en erfaring, ikke en forklaring. Vi ville have folk til at forlade udstillingen med en følelse af, at de kunne stille relevante spørgsmål om biomedicin og de måder den påvirker vores individuelle og kollektive liv.

Bag udstillingen

Den midlertidige udstilling var kurateret af den canadiske kunstner og designer Martha Fleming i samarbejde med postdocs Sniff Andersen Nexø, Søren Bak-Jensen, Susanne Bauer og Jan Eric Olsén i det integrerede forsknings- og kurateringsprojekt Biomedicine on Display, ledet af professor Thomas Söderqvist.
Udstillingen blev støttet af Novo Nordisk Fonden og Cand. pharm. Povl M. Assens Fond.