AKUT: Paneldebat om fri abort

7. november, 2023, 16:30

Hvor skal grænsen gå for fri abort? Kom til paneldebat på Medicinsk Museion og hør repræsentanter fra Etisk Råd, Sex & Samfund og sundhedspersonalet debattere de etiske dilemmaer spørgsmålet åbner op for.

Køb billet

I år er det 50 år siden, retten til fri abort blev indført i Danmark efter en stærk kvindekamp for friheden til at bestemme over egen krop. Grænsen for fri abort har siden da været 12 uger, og enhver uønsket graviditet kan stoppes, hvis kvinden ønsker det. Efter de 12 uger skal der søges om lov hos et Abortsamråd, der ved særlige tilfælde, som fx alvorlig sygdom hos fostret, kan give lov til abort. Men bør grænsen ændres til senere i graviditeten? Og hvilke konsekvenser har en ændring?

De etiske dilemmaer der følger med spørgsmålet har Etisk Råd på ny taget stilling til, og bl.a. Sex & Samfund og sundhedspersonalet fra landets fødestuer har også blandet sig i debatten: Skal grænsen for fri abort ændres? Tirsdag den 25. september præsenterer Etisk Råd deres nye anbefaling for Folketinget. Om politikerne ændrer lovgivningen ved vi ikke endnu.

Til paneldebatten den 7. november i Medicinsk Museions smukke auditorie skal vi høre baggrunden for Sex & Samfunds forslag til at ændre grænsen for fri abort. Hvad lægger de vægt på, når de foreslår at rykke grænsen? Hvad fejler den nuværende abortgrænse? Det vil Majbrit Berlau, generalsekretær i organisationen Sex & Samfund, fortælle mere om.

Fra Etisk Råd får vi besøg af Grete Christensen. Hun er uddannet sygeplejerske, afgående formand for Dansk Sygeplejeråd og siden 2020 medlem af Etisk Råd. Her har hun de sidste mange måneder været en del af debatten om, hvorvidt abortgrænsen skal ændres og deltaget i udarbejdelsen af Etisk Råds opdaterede anbefaling til Folketinget. Hun vil fortælle om deres arbejde for at belyse alle etiske dilemmaer om emnet, og hvad de har vægtet i deres nye anbefaling.

For at belyse sundhedspersonalets perspektiv, har vi inviteret Mette Kiel Smed, der er koordinerende jordemoder på Rigshospitalets Enhed for Tab. Med sine mange års erfaring fra fødestuerne vil hun sikre, at hensyn til sundhedspersonalet og kvindens fysiske og psykiske reaktioner på en graviditet, og en afbrydelse af den, også får en stemme i debatten. Og hvad betyder det biologisk, etisk og praktisk, hvor sent en abort udføres?

Journalist Karen Dich modererer debatten.

Obs: Museet er lukket under og efter paneldebatten. Dørene åbner til paneldebatten kl 16.15.

AKUT på Medicinsk Museion er et rum for debatter om aktuelle emner inden for folkesundhed. Her vil fagpersoner og meningshavere dele deres viden, debattere og belyse forskellige perspektiver på aktuelle etiske dilemmaer inden for krop, sundhed, behandling og medicin.