Om webudstillingen ‘Renlighed’

Virvar
Vi har mange idéer om renlighed. Vi kan godt lide at blande formater. Vi kan godt lide at lave tekst-eksperimenter. Vi kan godt lide lyd, og detaljer. Vi kan godt lide at zoome ind, helt tæt på ting, så de optræder på ny og bliver underlige. Vi kan godt lide at tale med hinanden på zoom, og komme på endnu flere idéer. Vi taler engelsk… og dansk. Hælder ordene ud mellem hinanden. Det er ikke altid de passer nydeligt sammen i par – så hælder vi lidt flere ord i blandingen, og måske nogle billeder. Vi kan godt lide mikrober, masker og plexiglass skærme. Vi kan godt lide kompleksitet og multiplicitet.

Oprydning
Vi tænker på renlighed som ritualer. Som det at flytte rundt på ting. At ordne virvar. Vi kæmper med at sortere alle vores idéer om renlighed. At gøre dem præsentable – er hygiejne et stuerent tema? Vi må strukturere. Renhed er et spørgsmål om konsekvente praksisser, om at holde orden og separere, adskille det rene fra det urene, mennesker fra mikrober – eller er det? Nyere forskning viser os, at renlighed måske snarere er et spørgsmål om balance og symbiose; om hvem vi er rene med, og ikke hvem vi er rene uden. Hvordan ordner man multiciplitet? Hvordan rydder man op i symbiotisk ubalance?

Hvorfor?
Vi forsøger os med en collage; indfanger nogle af de indsigter Coronaens tid har givet os og opsamler kollektive erfaringer fra daglig opmærksomhed på renlighed. Men hvordan sorterer vi i noget der hele tiden vælter ind over os i nyhedsstrømme, i privatsfæren, og i et væld af artikler? Hvordan afsøger og formidler vi noget, der stadig er akut og under konstant forandring? Hvordan skriver, tænker og sanser vi os ind på det vi endnu ikke forstår omfanget og konsekvenserne af? Vi forsøger os med skrive-eksperimenter, medie-eksperimenter, og tanke-eksperimenter. Vi håber du vil være med.

Hvem er vi?
Louise Whiteley, Lektor. Mind, Metabolism, Culture.
Tine Friis, Ph.d.-studerende. Psykologi, Fællesskaber, Mikrober.
Helene Scott-Fordsmand, Ph.d.-studerende. Filosofi, Kroppe, Afsky.

Tilbage til forsiden Life Support