Pressemeddelse MtG

Ny udstilling udforsker forbindelsen mellem vores hjerne og tarme

Vores hoved og mave er under lup i den nye udstilling Mind the Gut, der åbner den 7. oktober 2017 på Medicinsk Museion. I den restaurerede kælder under museet udforsker udstillingen via en tankevækkende blanding af videnskab, kunst og historie de komplekse forbindelser mellem vores sind og tarme.

Hjerne, mavefornemmelser, identitet, tarme, bakterier, mikrobiomer. Alt kædes sammen i den nye udstilling Mind the Gut, der snart åbner på Medicinsk Museion. I udstillingen undersøger videnskaben, kulturhistorien og kunsten forbindelserne mellem vores hjerne og tarme og leger med vores forståelse af vores krop og identitet. Rammerne udgøres af den smukke og nyligt restaurerede kælder, der for første gang åbnes op for offentligheden.

Udstillingen viser, hvordan læger, forskere, patienter og kunstnere gennem tiden har forsøgt at forstå og behandle det komplicerede forhold mellem hovedet og maven. En gåde, der har optaget os gennem årtusinder og stadig giver stof til videnskabelige eksperimenter, trendy livsstilstendenser og heftige sundhedsdebatter.

Mind the Gut er et kreativt og eksperimenterende rum, som skal åbne for diskussion og italesættelse af et vigtigt emne, som lige nu har stor bevågenhed i videnskaben og offentligheden. Vi udfordrer den klassiske forståelse af hjerne og tarme som to isolerede organer og åbner i stedet for en ny opfattelse af kroppen som komplekse sammenhængende systemer.  Med andre ord prøver vi at gøre vores gæster nysgerrige på deres kropsforståelse, så de går hjem med en masse nye perspektiver”, siger museumsinspektør Adam Bencard fra Medicinsk Museion. Han er en af hovedkræfterne bag den nye udstilling.

Pillemaskine, yoghurtsalon og fækalietransplantation
Mind the Gut består af ni tematisk opdelte fortællinger, der formidler forskellige handlinger på kroppen; fra vores oprindelser som tarme til et kig ind i kroppen via kunstneren Naja Ryde Ankarfeldts interaktive værk Landscape Epithelia. Udstillingen spiller samtidig på den historiske fascination af vores tarmbakterier, som bl.a. får liv gennem fortællingen om nobelprismodtageren Ilya Mechnikov, og en yoghurtsalon på Strøget fra 1909. I værket ”Kathy as Bowie” udfordrer den amerikanske kunster Kathy High tanken om, at bakterier giver os en unik identitet, idet hun forsøger at få nu afdøde David Bowie til at donere sig sin afføring. I den særlige installation i form af en pillemaskine leger kunstneren Mogens Jacobsen i samarbejde med kuratorgruppen med tanker om diagnosticering og medicinering. Efter en maskinel spørgerunde får den besøgende til sidst udstukket en pille.

”Vi fokuserer på det almenmenneskelige ved at beskæftige os med, hvordan det er at have en krop. Vi giver også plads til forskeren, der vil forstå kroppens systemer, og patienten som forsøger at behandle sig selv via kosten. Vi vil gøre op med ideen om, at videnskaben med et trylleslag kan ændre vores tilstand, og vi giver ikke fem kostråd til en bedre tarmflora. Til gengæld bruger vi kunsten, forskningen og kulturhistorien til en kritisk refleksion over, hvordan den tætte forbindelse mellem hoved og mave påvirker vores forståelse af os selv som mennesker”, siger lektor Louise Whiteley fra Medicinsk Museion, som også er en af hovedkræfterne bag udstillingen.

Medicinsk Museion er en del af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet. Mind the Gut er blevet til i samarbejde mellem tre kunstnere, to forskere, en arkitekt, en grafiker og kuratorgruppen. Udstillingen er lavet af Medicinsk Museion og Metabolismecentrets Section for Science Communication. De fem med-kuratorer er kunstnerne Mogens Jacobsen, Naja Ryde Ankarfeldt og Guston Sondin-Kung samt forskerne Marie Balslev Backe og Christian Bache Billesbølle.

Mind the Gut er vinder af Bikubenfondens Udstillingspris Vision 2015, der bliver uddelt til visionære udstillingskoncepter. To af udstillingselementerne er støttet af Statens Kunstfond.

Kontakt
Adam Bencard, mail: adab@sund.ku.dk, tlf. +45 27 51 15 53
Louise Whiteley, mail: louise.whiteley@sund.ku.dk, tlf. +45 21 12 67 12

Pressefoto:
Versioner i høj opløsning kan rekvireres hos bvpn@sund.ku.dk eller Julie.Tovgaard@sund.ku.dk