aftenkonsultation-fb-event4

Nu kan du igen komme til Aftenkonsultation på Medicinsk Museion, hvor fagfolk og forskere undersøger og tager pulsen på lægevidenskabens fortid, nutid og fremtid. Aftenkonsultationer anbefales til kronisk nysgerrige, der søger smitstof til eftertanke.

Aftenkonsultationerne foregår i auditoriet fra 1787, der oprindeligt blev bygget til det Kongelige Kirurgiske Akademi. Efter konsultationen anbefales det at tage en drink og en spadseretur rundt i museets udstillinger.

Prisen for en aftenkonsultation er kr. 100,00 (kr. 75,00 for studerende) og inkluderer en drink og adgang til udstillingerne. Billetter købes via links herunder.

Tidligere aftenkonsultationer

30. november kl. 19:00

Knogler og kranier

Vores knogler gemmer på informationer om, hvem vi er og hvilke sygdomme, vi bærer rundt på. Disse informationer bevares i knoglevævet længe efter, vi er afgået ved døden. I denne aftenkonsultation kan du møde to forskere, der med forskellige formål, afdækker knoglernes hemmeligheder.

Fra 2009-2011 foretog Københavns Museum en udgravning af den nordlige del af Assistens Kirkegården. I den forbindelse blev skeletterne undersøgt, inden de blev genbegravet. Postdoc Marie Jørkov fortæller om undersøgelserne, som har givet os en ny viden omkring sundhed, sygdomme og kost blandt børn og voksne under industrialiseringen.

De selv samme antropologiske teknikker bruges også i mere nutidig og dramatiske sammenhænge, når forskere sammen med politiet prøver at identificere menneskerester. Hør Professor Niels Lynnerup fortælle om samarbejdet, bl.a. hvordan et ansigt kan genopbygges på baggrund af et kranium.

Medvirkende:

Marie Louise Jørkov, Postdoc ved Antropologisk Laboratorium, Retspatologisk Afdeling, Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet.

Niels Lynnerup, Professor i retsantropologi ved Antropologisk Laboratorium, Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet.

Efter konsultationen anbefales det at tage en drink og en spadseretur rundt i museets udstillinger. Begge er inkluderet i prisen.

1. november kl. 19:00

Aftenkonsultation: Den udødelige cellelinje HeLa

I dag tager vi det for givet, at forskere i laboratorier kan dyrke kroppens celler i petriskåle. Men før 1951 var det endnu ikke lykkedes at få menneskeceller til at overleve udenfor kroppen. Det år fik den afroamerikanske kvinde Henriette Lacks konstateret livmoderhalskræft. Lacks kræftceller, der førte til hendes alt for tidlige død, blev sidenhen en af de mest berømte cellelinjer på laboratorier verden over og et af de største medicinske gennembrud i det 20.århundrede.

I denne aftenkonsultation vil postdoc i molekylær onkologi Pernille Lund Hansen tale om Henrietta Lacks liv, hendes sygdom, opdagelsen af hendes udødelige kræftceller og om hvilken revolution, cellerne medførte for den biologiske og medicinske forskning. Herefter vil professor ved Center for Sund Aldring Simon Holst Bekker-Jensen bringe historien helt op til nutiden og fortælle om, hvordan cellerne anvendes i forskning i dag, og hvordan fremtiden ser ud for anvendelsen af HeLa-cellelinjen.

Medvirkende:

Simon Bekker-Jensen, Professor MSO, Center for Sund Aldring, ICMM Københavns Universitet

Pernille Lund Hansen, PostDoc i Molekylær Onkologi Institut for Molekylær Medicin Syddansk Universitet

Efter konsultationen anbefales det at tage en drink og en spadseretur rundt i museets udstillinger. Begge er inkluderet i prisen.

27. september kl. 19:00

Mennesket som superorganisme

Du er ikke alene – faktisk er du en superorganisme bestående af 10 gange flere bakterier end egne celler. Tidligere så vi bakterierne som vores usynlige fjender, ansvarlige for sygdom og død, og vi lærte at vaske, skure, rense og desinficere den del af verden, vi bor i. Men der er noget, der tyder på, at vi snart skal til at indstille os på at udvikle en langt mere kompleks forståelse af de roller, bakterierne spiller i forhold til vores sygdom og sundhed.

Denne aften kan du høre forsker og kurator Adam Bencard tale om, hvordan den nye bakterieforskning stiller vores forhold til den mikrobielle verden i et andet lys. Vi skal måske til at se os selv som superorganismer, hvor ændringer i det indre og det ydre bakterielle miljø har stor betydning for os. Derefter kan du høre professor Oluf Borbye Pedersen tale om, hvilke konsekvenser bakterieforskningens resultater har for forebyggelse og behandling af sygdomme.

Medvirkende:

Adam Bencard, Forsker og kurator ved Medicinsk Museion og NNF Center Basic Metabolic Research, Københavns Universitet.

Oluf Borbye Pedersen, Professor, MD, DMSc Section for Metabolic Genetics NNF Center Basic Metabolic Research, Københavns

17. maj kl. 19:00

Overbehandling og bivirkninger

Når historier om behandling af forhøjet kolesterol når nyhedsmedierne, er det ofte ord som ”bivirkninger” og ”overbehandling”, der tiltrækker opmærksomhed. I Medicinsk Museions Aftenkonsultation stilles der skarpt på lægernes og medicinens rolle i den gængse behandling af folkesygdommen forhøjet kolesterol. Hvorfor udskriver de praktiserende læger den kolesterolsænkende medicin statiner til mere end 600.000 danskere? Hvordan virker medicinen i kroppen? Og hvorfor får nogle bivirkninger og andre ikke?

Hele behandlingsforløbet fra konsultation, udskrivelse af recept og til medicinens indvirkning på kroppen udlægges af læge og ph.d.-studerende Thomas Hoffmann Morville og adjunkt Steen Larsen, der til dagligt forsker i den kolesterolsænkende medicin statiner.

  • Thomas Hoffmann Morville – Læge og Ph.d.-studerende i forskningsprojektet Lifestat, Afdeling for Systembiologisk forskning og Center for Sund Aldring, Københavns Universitet
  • Steen Larsen – Adjunkt i forskningsprojektet Lifestat, Afdeling for Systembiologisk forskning og Center for Sund Aldring, Københavns Universitet

 

 

 

 

14. april kl. 19:00

Livets og dødens etik

Vores ankomst til og afsked med denne verden konfronterer ofte samfundet med store etiske udfordringer og valg. Tag med når Medicinsk Museions Aftenkonsultation sætter livets yderpunkter fødsel og død – på spidsen.

Aftenkonsultationen begynder ved fødslen, hvor professor og overlæge ved neonatalafdelingen på Rigshospitalet Gorm Greisen vil skildre, hvordan for tidligt fødte børn og børn med misdannelser til alle tider har vakt stærke følelser og forundring. Det er en historie der vil behandle spørgsmålet om hvor vi kommer fra og hvordan vi bliver til.

Herefter vil professor Klaus Høyer flytte fokus til livets afslutning og tale om forholdet mellem død og organdonation: Hvordan har organtransplantationer ændret vores forhold til døden?

  • Gorm Greisen – Professor i pædiatri og overlæge ved Neonatalafdelingen, Rigshospitalet, og formand for Det Etiske Råd.
  • Klaus Lindgaard Høyer – Professor i medicinske videnskabs- og teknologistudier ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.
17. marts kl. 19:00

Kropsdonation – når vi lærer af de døde

Undersøgelsen af afsjælede kroppe har alle dage været altafgørende for uddannelse af læger, tandlæger og for efteruddannelse af kirurger, samt for forskning. Men sådanne studier på ægte lig giver både praktiske og etiske udfordringer.

Medbring din egen krop og et åbent sind, når Medicinsk Museions Aftenkonsultation sætter fokus på, hvordan de levende lærer af de døde. Leder af donationsprogrammet på Københavns Universitet, professor Jørgen Tranum-Jensen, vil fortælle om, hvordan de anvender de cirka 250 kroppe, som hvert år doneres. Dette uddybes af adjunkt Maria Olejaz, som har forsket i donorernes bevæggrunde for at testamentere deres krop til videnskaben og de medicinstuderendes møde med dette følsomme undervisningsmateriale.

  • Jørgen Tranum-Jensen – Professor i anatomi ved Institut for Cellulær og Molekylær Medicin, Københavns Universitet og leder af donationsprogrammet.
  • Maria Olejaz – Adjunkt ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet og Ph.d. med afhandlingen: The Anatomy of Bioavailability: Making sense of donation and dissection of bodies for medical purposes in Denmark (2015)
1. marts kl. 19:00

Dødens teater og kroppe på glas

Den lægevidenskab, som vi i dag tager for givet, har kun vundet langsomt frem: bartskærer skulle først blive til kirurg og miasmer til mikrober. Intet fremskridt følger dog en lige linje, og Medicinsk Museions aftenkonsultation vil fokusere både på omvæltninger og kontinuitet i den lægevidenskabelige udvikling.

Forfatter og journalist Klaus Larsen vil berette om tidligere tiders sygdomsforståelse og behandling – i en tid hvor mødet med lægen ofte forværrede patients tilstand. Samtidig vil han fremdrage de medicinske gennembrud som på sigt gav lægerne videnskabelig grund under fødderne.

Efterfølgende vil Lektor Karin Tybjerg skildre, hvordan læger og forskere har indsamlet dele af menneskekroppen til medicinsk udforskning. Først i kolossale samlinger af syge organer, spædbørn og kropsdele på glas; og dernæst i nutidens biobanker, som ikke er så forskellige fra fortidens samlinger, som man skulle tro.

  • Karin Tybjerg – Lektor ved Medicinsk Museion, København Universitet.
  • Klaus Larsen – Journalist ved Ugeskrift for Læger og forfatter til bøgerne Ve og Velfærd, Dødens teater og Smitstof.

stort logo