aftenkonsultation-fb-event4

I foråret 2016 kan du komme til Aftenkonsultation på Medicinsk Museion, hvor fagfolk og forskere undersøger og tager pulsen på lægevidenskabens fortid, nutid og fremtid. Aftenkonsultationer anbefales til kronisk nysgerrige, der søger smitstof til eftertanke.

Aftenkonsultationerne foregår i auditoriet fra 1787, der oprindeligt blev bygget til det Kongelige Kirurgiske Akademi. Efter konsultationen anbefales det at tage en drink og en spadseretur rundt i museets udstillinger.

Prisen for en aftenkonsultation er kr. 100,00 (kr. 75,00 for studerende) og inkluderer en drink og adgang til udstillingerne. Billetter købes via links herunder.

Program

17. maj kl. 19:00

Overbehandling og bivirkninger

Når historier om behandling af forhøjet kolesterol når nyhedsmedierne, er det ofte ord som ”bivirkninger” og ”overbehandling”, der tiltrækker opmærksomhed. I Medicinsk Museions Aftenkonsultation stilles der skarpt på lægernes og medicinens rolle i den gængse behandling af folkesygdommen forhøjet kolesterol. Hvorfor udskriver de praktiserende læger den kolesterolsænkende medicin statiner til mere end 600.000 danskere? Hvordan virker medicinen i kroppen? Og hvorfor får nogle bivirkninger og andre ikke?

Hele behandlingsforløbet fra konsultation, udskrivelse af recept og til medicinens indvirkning på kroppen udlægges af læge og ph.d.-studerende Thomas Hoffmann Morville og adjunkt Steen Larsen, der til dagligt forsker i den kolesterolsænkende medicin statiner.

  • Thomas Hoffmann Morville – Læge og Ph.d.-studerende i forskningsprojektet Lifestat, Afdeling for Systembiologisk forskning og Center for Sund Aldring, Københavns Universitet
  • Steen Larsen – Adjunkt i forskningsprojektet Lifestat, Afdeling for Systembiologisk forskning og Center for Sund Aldring, Københavns Universitet
Køb billet

Tidligere aftenkonsultationer

14. april kl. 19:00

Livets og dødens etik

Vores ankomst til og afsked med denne verden konfronterer ofte samfundet med store etiske udfordringer og valg. Tag med når Medicinsk Museions Aftenkonsultation sætter livets yderpunkter fødsel og død – på spidsen.

Aftenkonsultationen begynder ved fødslen, hvor professor og overlæge ved neonatalafdelingen på Rigshospitalet Gorm Greisen vil skildre, hvordan for tidligt fødte børn og børn med misdannelser til alle tider har vakt stærke følelser og forundring. Det er en historie der vil behandle spørgsmålet om hvor vi kommer fra og hvordan vi bliver til.

Herefter vil professor Klaus Høyer flytte fokus til livets afslutning og tale om forholdet mellem død og organdonation: Hvordan har organtransplantationer ændret vores forhold til døden?

  • Gorm Greisen – Professor i pædiatri og overlæge ved Neonatalafdelingen, Rigshospitalet, og formand for Det Etiske Råd.
  • Klaus Lindgaard Høyer – Professor i medicinske videnskabs- og teknologistudier ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.
17. marts kl. 19:00

Kropsdonation – når vi lærer af de døde

Undersøgelsen af afsjælede kroppe har alle dage været altafgørende for uddannelse af læger, tandlæger og for efteruddannelse af kirurger, samt for forskning. Men sådanne studier på ægte lig giver både praktiske og etiske udfordringer.

Medbring din egen krop og et åbent sind, når Medicinsk Museions Aftenkonsultation sætter fokus på, hvordan de levende lærer af de døde. Leder af donationsprogrammet på Københavns Universitet, professor Jørgen Tranum-Jensen, vil fortælle om, hvordan de anvender de cirka 250 kroppe, som hvert år doneres. Dette uddybes af adjunkt Maria Olejaz, som har forsket i donorernes bevæggrunde for at testamentere deres krop til videnskaben og de medicinstuderendes møde med dette følsomme undervisningsmateriale.

  • Jørgen Tranum-Jensen – Professor i anatomi ved Institut for Cellulær og Molekylær Medicin, Københavns Universitet og leder af donationsprogrammet.
  • Maria Olejaz – Adjunkt ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet og Ph.d. med afhandlingen: The Anatomy of Bioavailability: Making sense of donation and dissection of bodies for medical purposes in Denmark (2015)
1. marts kl. 19:00

Dødens teater og kroppe på glas

Den lægevidenskab, som vi i dag tager for givet, har kun vundet langsomt frem: bartskærer skulle først blive til kirurg og miasmer til mikrober. Intet fremskridt følger dog en lige linje, og Medicinsk Museions aftenkonsultation vil fokusere både på omvæltninger og kontinuitet i den lægevidenskabelige udvikling.

Forfatter og journalist Klaus Larsen vil berette om tidligere tiders sygdomsforståelse og behandling – i en tid hvor mødet med lægen ofte forværrede patients tilstand. Samtidig vil han fremdrage de medicinske gennembrud som på sigt gav lægerne videnskabelig grund under fødderne.

Efterfølgende vil Lektor Karin Tybjerg skildre, hvordan læger og forskere har indsamlet dele af menneskekroppen til medicinsk udforskning. Først i kolossale samlinger af syge organer, spædbørn og kropsdele på glas; og dernæst i nutidens biobanker, som ikke er så forskellige fra fortidens samlinger, som man skulle tro.

  • Karin Tybjerg – Lektor ved Medicinsk Museion, København Universitet.
  • Klaus Larsen – Journalist ved Ugeskrift for Læger og forfatter til bøgerne Ve og Velfærd, Dødens teater og Smitstof.

stort logo