Tekniske fif

Genstandsmontering i “Har du husket det hele?”

[flickr id=”6958801835″ thumbnail=”small” overlay=”true” size=”large” group=”” align=”right”]I min forrige blogpost stillede jeg de spørgsmål, der opstår i forbindelse med mit arbejde med genstandsmonteringer til udstillinger, som nævnt talrige gange med respekt for udstillingens koncept og design og for genstandenes fortsatte bevaring. Et eksempel på mit arbejde med genstandsmontering er Medicinsk Museions garderobeudstilling: ”Har du husket […]

[flickr id=”6958801835″ thumbnail=”small” overlay=”true” size=”large” group=”” align=”right”]I min forrige blogpost stillede jeg de spørgsmål, der opstår i forbindelse med mit arbejde med genstandsmonteringer til udstillinger, som nævnt talrige gange med respekt for udstillingens koncept og design og for genstandenes fortsatte bevaring.

Et eksempel på mit arbejde med genstandsmontering er Medicinsk Museions garderobeudstilling: ”Har du husket det hele?”. Udstillingen er en af de første, som de besøgende møder, når de hænger deres tøj op.

I ”Har du husket det hele?” var der tidligere en anden genstandsopstilling, som i dag er erstattet med en ny. De to eksempler på genstandsopstillinger giver et fint billede af, hvilken stor rolle genstandsmonteringer spiller for den visuelle oplevelse af genstandene og udstillingen. Fællesnævneren for de to monteringsmetoder er, at de er i samspil med udstillingens øvrige design, men variationen i monteringsmetodernes udformning og opbygning giver imidlertid et helt forskelligt visuelt indtryk.

[flickr id=”6958865213″ thumbnail=”small” overlay=”true” size=”large” group=”” align=”left”]

Til den første genstandsmontering måtte jeg bruge de materialer, der på det tidspunkt var til rådighed på konservatorværkstedet. Jeg valgte at lave støtter i syrefrit karton. Inden den endelige udformning af støtterne lavede jeg diverse forsøg med at folde og lime almindeligt kladdepapir og karton sammen med mål efter genstandenes udformning og størrelse. Ved disse forsøg blev der skabt skabeloner til den endelige fremstilling af støtterne i syrefrit karton. Under fremstillingen af skabelonerne var det vigtigt for mig, at genstandene blev understøttet på bedste vis og derved undgik belastning ved opstillingen.

I forbindelse med diverse forsøg for at komme frem til den rette udformning af støtterne, var det ligeledes vigtigt for mig, at indtrykket blev let. Støtterne måtte ikke virke for bombastiske i forhold til genstanden, men samtidig skulle de også understøtte genstanden uden at tippe.[flickr id=”6812692728″ thumbnail=”small” overlay=”true” size=”large” group=”” align=”right”] Imidlertid var det syrefri karton hvidt, hvilket ikke var i samspil med udstillingsdesignet. Jeg malede derfor støtterne sorte, så de bedre faldt ind i udstillingsdesignet. På den måde ville fokus ikke blive taget væk fra genstandene. For at undgå at bemalingen påvirkede genstandene under opstillingen, anbragte jeg et stykke hvidt syrefrit karton eller silkepapir på et ikke synligt sted mellem genstanden og støtten, således det fungerede som påvirkningsbarriere.

[flickr id=”6958840073″ thumbnail=”medium” overlay=”true” size=”large” group=”” align=”none”]

[flickr id=”6812755456″ thumbnail=”small” overlay=”true” size=”large” group=”” align=”right”]Den nye og nuværende genstandsopstilling i ”Har du husket det hele?” blev skabt, da jeg gennem et svejsekursus fik adgang til et smedeværksted. I en weekend fik jeg mulighed for at lave en anderledes genstandsmontering til udstillingen. Inden kursets start lavede jeg en masse designs af stativer med forskellige mål og størrelser. Mit ønske var, at de fire monteringer, der skulle fremstilles, fulgte hinanden og udstillingsdesignet størrelses- og designmæssigt. Igen med respekt for genstandendes fortsatte bevaring i baghovedet.

I smedeværkstedet blev der med udgangspunkt i monteringsdesignet målt, klippet, savet, boret, formet, slebet og filet i jernplader og jernstænger, samt i rustfri stålstænger. Således blev diverse smådele til hvert enkelt stativ udformet og klar til næste fase; samling af smådelene ved brug af hårdlodning og svejsning. Efter endt samling blev de grove ubehandlede stativer sandblæst for at opnå et ensartet overfladeudseende.

[flickr id=”6961493781″ thumbnail=”small” overlay=”true” size=”large” group=”” align=”none”] [flickr id=”6961494065″ thumbnail=”small” overlay=”true” size=”large” group=”” align=”none”] [flickr id=”6815378308″ thumbnail=”small” overlay=”true” size=”large” group=”” align=”none”]

Den sidste finish var rustbeskyttelse af overfladen i form af en efterbehandling af stativerne med kraftig varme fra gasflamme og efterfølgende pensling med linolie. Overfladefinishen resulterede i en blåsort farve med iriserende toner, der matchede udstillingsdesignet i ”Har du husket det hele?” Som beskyttelse mellem genstanden og det hårde rustfri stålstativ, som er i direkte kontakt med hinanden, blev et beskyttende egnet sort plastikrør lagt på stålstangen. Med varme fra en varmeblæser krymper plastikrøret om stålstativet, således stativets udformning bibeholdes.

Forskellen på de to monteringsmetoders udformning og opbygning ses tydeligt. Selv synes jeg, at den nye og nuværende genstandsmontering fremstår meget lettere og er medvirkende til, at genstandene kommer bedre til sin ret.

[flickr id=”6959027549″ thumbnail=”medium” overlay=”true” size=”large” group=”” align=”none”]