Udstillinger

Hjernen når vi bliver gamle

Fra 1. oktober 2015 kan du i Psykiatrirummet blive klogere på menneskehjernen, og hvordan den har været forstået og undersøgt gennem historien. Hjernen er et område af kroppen, hvor der endnu er meget at udforske og aldringsforskere er blandt dem, der er optaget af at undersøge hjernen og forstå, hvordan den udvikler sig gennem livet. Indtil for få […]

Fra 1. oktober 2015 kan du i Psykiatrirummet blive klogere på menneskehjernen, og hvordan den har været forstået og undersøgt gennem historien.
Hjernen er et område af kroppen, hvor der endnu er meget at udforske og aldringsforskere er blandt dem, der er optaget af at undersøge hjernen og forstå, hvordan den udvikler sig gennem livet. Indtil for få årtier siden troede man, at hjernen uigenkaldeligt forfaldt livet igennem som resultat af aldringsprocesser. Skader på hjernen blev opfattet som uoprettelige. I dag ved man, at hjernen er langt mere plastisk end hidtil troet. Det vil sige, at hjernen opfattes som et foranderligt organ, der ikke blot forfalder, men konstant udvikles og ændrer sig.
Udstillingstemaet om hjernen sætter fokus på, hvordan hjernen har været forstået og udforsket fra oldtiden til i dag. Besøgende kan blive klogere på historiske forståelser af hjernen, og på hvordan hjernen udforskes i et aktuelt forskningsprojekt fra Center for Sund Aldring (CESA) på Københavns Universitet.
I forskningsprojektet ”Lev Aktivt – Sund Aldring” (LISA-studiet) undersøger forskere fra Center for Sund Aldring på Københavns Universitet, hvordan fysisk aktivitet påvirker kroppen sent i livet. En del af studiet undersøger, hvordan hjernen påvirkes, når en gruppe 62-70-årige igennem et år laver styrketræning. Hjerneskanningerne udføres på MR forskningssektionen, Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed på Hvidovre Hospital.
 

Screenshot T2,4aOm hjernen: ”I Oldingealderen undergaar den en delvis Degeneration og bliver om Følge heraf mindre, idet dens Ernæring formindskes, og den faar et blegere og mere blodfattigt Udseende.
Salomonsens Konversationsleksikon, 1915
 
Hjernen udvikler sig hele livet, hvis du holder den i form. […] Hjernen går ikke i stå, selvom den bliver ældre. Den skrumper lidt, og der bliver færre celler at gøre godt med, så hjernen bliver ved med at skabe nye forbindelser mellem de mange celler, der stadig er.
Ældresagen, 2015
 

Se mere i Psykiatrirummet på Medicinsk Museion fra d. 1. Oktober 2015.