Samling

Hvad er der i krukken?

Det er almindelig praksis på mange kulturhistoriske museer at tømme genstande for originalt indhold efter devisen, at det kan være skadeligt for genstanden eller for mennesker. På Medicinsk Museion har vi dog en anden tilgang. Mange af de gamle apotekerkrukker og -glas har rester af det middel, som oprindeligt blev opbevaret i disse. Vi anser disse rester for en del af genstandens historie og derfor en del af dens autenticitet.

Men når man har valgt at bevare alle aspekter af en genstand, også potentielt giftige pulvere og væsker, så må man tage sine forholdsregler og vide hvad man arbejder med. Vi bruger altid handsker og er opmærksomme på særligt farlige stoffer. Arsenik og bly har været almindeligt brugt af apotekeren, men vi ved i dag, at disse stoffer er giftige. Konservatorer ved, hvordan de skal håndtere sådanne stoffer og kan vurdere om de er forsvarligt forseglet i deres glas.

I nogle tilfælde vil vi dog vælge at tømme indholdet ud af flasken eller krukken. Er indholdet ikke centralt for genstandens historie, eller er det så farligt, at vi vurderer miljøsikkerheden for vigtigere, vil indholdet blive kasseret på forsvarlig vis. F.eks. er kviksølv så sundhedsskadelig, at det altid skal være totalt forseglet. Er det ikke det, vil kviksølvet blive renset bort permanent.