Uden emne

Kan fantasien gøre dig rask?: ‘Før placeboeffekten’ -Ny bog af Lars Ole Andersen

Vores tidligere kollega Lars Ole Andersen har netop fået udgivet sin ph.d.-afhandling, som han skrev her på museet. Det er blevet til bogen Før placeboeffekten -Indbildningskraftens virkning i 1800-tallets medicin, der udkom d. 7/1 2011 på Museum Tusculanums Forlag. Bogen gennemgår placeboeffektens medicinske historie; fra de første kontrollerede forsøg i 1700-tallet til de mere kritiske diskussioner i […]

Vores tidligere kollega Lars Ole Andersen har netop fået udgivet sin ph.d.-afhandling, som han skrev her på museet. Det er blevet til bogen Før placeboeffekten -Indbildningskraftens virkning i 1800-tallets medicin, der udkom d. 7/1 2011 på Museum Tusculanums Forlag.
Bogen gennemgår placeboeffektens medicinske historie; fra de første kontrollerede forsøg i 1700-tallet til de mere kritiske diskussioner i 1800-tallet, og trækker samtidig linjer op til nutidens syn på fænomenet.
Forestillingen om fantasiens og indbildningskraftens indvirkning på kroppen var i 16- og 1700-tallet meget udbredt. Dels mente man, at sygdomme kunne smitte via sindet, og dels at helbredende tanker kunne virke helbredende på kroppen. 
I 1800-tallet begyndte man derimod at anse patientens indbildningskraft for at være en fare, der kunne virke forstyrrende på den medicinske behandling. Begrebet fik derved en meget negativ klang, og først i 1970’erne begyndte man at interessere sig seriøst for fænomenet igen, dog under den nye betegnelse ‘placeboeffekt’.
Læs mere om bogen her.