Uden emne

Medicinhistorikerens magt

Den fjerde årlige konference for det svenske medicinhistoriske netværk finder sted på Insitutionen for idé- och lärdomshistoria, Uppsala Universitet, den 10. maj. Fokus i år er teori og metode mht. “medicin og magt”, med følgende mulige udgangspunkter: Läkarmakt och medikalisering (ex. maktrelationer läkare–patienter, läkarrollens makt över livets gränser, maktrelationer medicin–andra vetenskaper) Professionalisering (ex. maktrelationer läkare–andra […]

Den fjerde årlige konference for det svenske medicinhistoriske netværk finder sted på Insitutionen for idé- och lärdomshistoria, Uppsala Universitet, den 10. maj. Fokus i år er teori og metode mht. “medicin og magt”, med følgende mulige udgangspunkter:

Läkarmakt och medikalisering (ex. maktrelationer läkare–patienter, läkarrollens makt över livets gränser, maktrelationer medicin–andra vetenskaper)
Professionalisering (ex. maktrelationer läkare–andra yrkeskategorier inom vården, maktrelationer medicin–kvacksalveri).
Medicinens roll i styrning av moderna samhällen (ex. biomakt och governmentality, teorier om samhälle, befolkning och politik, självstyrning och avancerad liberalism).
Normalisering (medicinens makt i förhållande till ”den andre”, definierad utifrån parametrar som kön, ras, klass etc.)
Eller, varför inte: medicinhistorikerns makt.

Det sidste lyder ret tiltalende 😉
Send interessetilmelding til Tony Gustavsson, tony.gustavsson@idehist.uu.se, eller Annika Berg, annika.berg@idehist.uu.s