Ion Meyer på Medicinsk Museion

ResearchSamling

Plast på museum

Materialer af plast anvendes i stadig større omfang. Vi møder plast alle steder i vores hverdag og nye typer og former ser dagligt dagens lys. Plast kommer til at fylde mere og mere i museernes samlinger. Plast er ikke langtidsholdbart, mange typer er faktisk særdeles korttidsholdbare. Det stiller nye krav når museerne skal indsamle plastmaterialer til deres samlinger og prøve at bevare dem for fremtiden.

Materialer af plast anvendes i stadig større omfang. Vi møder plast alle steder i vores hverdag og nye typer og former ser dagligt dagens lys. Plast kommer til at fylde mere og mere i museernes samlinger. Plast er ikke langtidsholdbart, mange typer er faktisk særdeles korttidsholdbare. Det stiller nye krav når museerne skal indsamle plastmaterialer til deres samlinger og prøve at bevare dem for fremtiden.

Plast museum

Konservatorernes Efteruddannelsespulje holder symposiet Plast på museum d. 2.-3. maj i Svendborg, for at fremlægge og diskutere viden, erfaringer og gode ideer. Der deltager konservatorer, museumsinspektører og plastspecialister fra Danmark og udlandet.

Ion Meyer på Medicinsk Museion

Jeg deltager i konferencen med 2 indlæg:

1) Indsamling af museumsgenstande af plast
Produktion af plast er stigende og der udvikles stadig nye typer med særlige kvaliteter. Det kan mærkes i museernes praktiske indsamling og spørgsmålet er, om det betyder at vi skal revidere vores indsamlingspraksis. Indlægget vil rejse spørgsmål og diskutere om den stigende anvendelse af plast giver anledning til ændring af indsamlingsprocedurer.

2)Museumsgenstande af plast i samlinger og udstillinger
Flere og flere museumsgenstande af plast finder vej til museernes magasiner. Det stiller nye udfordringer når vi skal håndtere dem i den museale hverdag, og når de skal bruges i udstillinger. Indlægget vil diskutere de problemer der kan være forbundet med at inddrage plastmaterialer i samlingerne, når de skal håndteres og opbevares forsvarligt og bruges i museets udstillinger og til anden formidling.
Jeg sidder også i det afsluttende panel og glæder mig til at diskutere de alvorlige udfordringer med at prøve at bevare denne del af vores kulturarv, i det mindste for en årrække!