Skibslæge Arne Faber hjemme i stuen

maritime medicinesøfartsmedicin

Skibslægens togt til Kina 1900-1901 (16)

Skibslægen oplever en orkan og et helt andet Sibirien, end han havde forestillet sig. Og her i Nordøst Kina hader kinesere og koreanere hinanden. Læs føljetonens næste afsnit. 16. Skibslægen Arne Faber er om bord på damperen “Manchuria”, der nu er på vej fra Dalian (dengang Dalny) i Port Arthur, som var et område i […]

Skibslægen oplever en orkan og et helt andet Sibirien, end han havde forestillet sig. Og her i Nordøst Kina hader kinesere og koreanere hinanden. Læs føljetonens næste afsnit.

16.

Skibslægen Arne Faber er om bord på damperen “Manchuria”, der nu er på vej fra Dalian (dengang Dalny) i Port Arthur, som var et område i Nordøst Kina under russisk myndighed, til togtets ”endestation” Vladivostok. Herefter vil sejladsen gå mod hjemstavnen igen. De var udsat for en orkan, da de lå i Port Arthur, hvilket skibslægen skriver om i sin dagbog i det 14. brev fra marts 1901, der er påbegyndt på togtets 85. dag:

Manchuria laa midt i Havnen lænket til 2 Ankere, 6 Tove 2 Staal og en Jernkjæde foruden en 10 Tommers Trosse i Land, og saa sprang endda en af Staaltovene. I 12 Timer varede Orkanen med uformindsket Styrke – og lige saa pludselig den var kommen, holdt den op igjen. – Nu ere vi imidlertid paa Vej til Wladiwostok med 10-12 russiske Officerer og Handelsmænd som Passagerer. – Den ene af Officererne Emil Yarnetsky, chef du Bureau Telegraf o Post Miletaire, faar jeg mig en fornuftig Passiar og et Parti Skak med engang imellem. Heroppe i disse Egne er Tysk Meddelelsesmidlet. –

Vladivostok med dampere i havnen.
Foto fra skibslægens samling af billeder fra togtet.

Nu da skibslægen har fået god og venskabelig kontakt til den russiske officer Yarnetsky, benytter han sig af lejligheden til at spørge ind til den russiske brutalitet overfor kinesere. Skibslægen skriver ikke yderligere om områdets konflikter. Måske er der tale om en hændelse i forbindelse med “bokseropstanden” i det nordlige Kina (1898-1901). Det var et folkeligt oprør, der benyttede sig af traditionel kampteknik, deraf navnet:

Jeg spurgte Yarnetsky om det var sandt med de 2000 kinesiske Bønder, der vare jagne i Floden af Russerne her i Siberien, og Yarnetsky bekræftede det, men undskyldte det naturligvis. –

På togtets 96. dag beskriver skibslægen den imponerende sejlads langs Chinabugten, hvor en vrimmel af øer omgiver dem. Da de sejlede mellem Korea og Japanøerne oplevede han det ”som at sejle mellem Borge og Slotte”. Sådan beskriver skibslægen Sibirien i sin dagbog:

View over Vladivostok, hvor der ses flere byggerier, bl.a. det store nederst til venstre.
Foto fra skibslægens samling af billeder fra togtet.

15de Brev   Wladivostok April 1901

Wladiwostok der ligger paa Højde med Rom, tager sig brillant ud, som den ligger terrasseformet bygget opad Bjærgskraaningerne og snoende sig ind gjennem Dalene, de øverste Huse ligger circa 400 Fod oppe….
… Man har altid tænkt sig Siberien som noget i Retning af ”Tundraer”, nøgne øde Sletter, Is og – Straffefanger, – men det passer ikkun daarlig med Virkeligheden. Hele Syd-Siberien er meget frugtbar med store Skove og Agre og et meget sundt og behageligt Klima, med solrige varme Somre (undertiden c. 30 gr. R)…

Skibslægen beskriver videre, hvordan Vladivostok er ved at opbygges, og hvem der beboer den:

… – 30.000 Kinesere og 15.000 Europæere foruden 10-12.000 russiske Soldater leve her, hele Byen (c. ½ Mils Udstrækning) er for Øjeblikket en forvirret ”Bygningsmasse”. Høje sløifes, Vandløb indtørres og pragtfulde Bygningscomplexer rejser sig, allerede nu findes her en Forretning (Tysk) som Magasin du Nord, blot med en langt større Omsætning. – Personalet er 100 Europæere og 2000 Kinesere og Koreanere. – Alt kan man faa her – fra en siberisk Kongetiger til en Knappenaal – naar man blot betaler tilstrækkeligt for det c: akkurat det dobbelte eller tredobbelte af Værdien…. 

Koreanerlandsby.
Foto fra skibslægens dagbog.

Da skibslægen tager til en landsby i bjergene uden for Vladivostok, gør han sig atter betragtninger over folkenes forskelligheder. Her er det koreanere, der bor i landsby for sig selv, men arbejder side om side med kinesere på trods af ”de hade hinanden”. Skibslægen beskriver koreanerne som meget anderledes end kineserne både i udviklingsniveau, klædedragt og frisurer. Tonsur er en barbering af håret på issen. Han skriver: 

Fest i koreanerlandsby.
Foto fra skibslægens dagbog.

…Udenfor Wladiwostok mellem Bjærgene findes en Landsby udelukkende befolket med Koreanere, et Folkeslag, der er vidt forskjellig fra Kineserne; medens Kineserne gjennem gaaende gaa i blaat Tøj, bruge disse hvidt Tøj (selv om de lempe Kul) store Pludrebuxer bundne sammen ved Anklerne, vatterede Trøjer som Sække, sort Gedebukkeskæg og Tonsur med Haaret sat op i en Top midt paa Hovedet. – Jeg var derude en Dag de havde Festdag for en af deres Guder – Alle vare klædte i Silke i de mest spraglede Farver – navnlig vare Kvinderne meget elegante, – og kjønne uden dog derfor at blive hoffærdige, idet de som sædvanligt lode deres Husdyr (Svin, Hunde, Faar og Lopper) opholde sig i Dagligstuen. – Kineserne og Koreanere hade hinanden. At faa dem til at arbejde ved samme Luge er en Umulighed. – De første staa sikkert ogsaa paa et langt højere Udviklingstrin end de sidste.
Den danske Nation er rigelig repræsenteret, efter Fremmedmængden at regne. – ”Store Nordiske” har en stor Filial (c. 10 Mennesker) og endel Danske har enten selvstændige Stillinger (en er F.eks. Kapelmester i Hæren) eller ansat i de store Forretninger herude. –

“Store Nordiske” alias “GN Store Nord”, var den danske kommunikationskoncern, der blev stiftet i 1869 som Det Store Nordiske Telegraf-Selskab. Det opstod ved en fusion af Det Dansk-Norsk-Engelske Telegraf-Selskab, Det Dansk-Russiske Telegraf-Selskab og Det Norsk-Britiske Undersøiske Telegrafkompagni.(1)


Reference:
(1) Den Store Danske, Gyldendal.