Vortebrevet stilet til J.M. Møller. Foto: Museum Vestsjælland.

MedicinhistorieregistrationSamling

Vortebreve og vestsjællandske læger

For den medicin- og kulturhistorisk interesserede registrator kan arbejdet med Medicinsk Museions protokollerne til tider være særdeles interessant, oplysende og bevægende – samt ofte ganske morsomt. Se blot konceptet vortebreve, som optræder flere gange i Museions protokoller.

For den medicin- og kulturhistorisk interesserede registrator kan arbejdet med Medicinsk Museions protokollerne til tider være særdeles interessant, oplysende og bevægende – samt ofte ganske morsomt.
Se blot konceptet vortebreve, som optræder flere gange i Museions protokoller.

FAKTABOKS
Registrering af Medicinsk Museions Samlinger

En del af opgaven i Medicinsk Museions store samlingsprojekt går ud på at få dannet det fulde overblik over alle museets genstande, så de kan blive pakket og flyttet ordenligt til et nyt magasin.

Dette foregår ved at gennemtrevle alle gamle registreringer, og sørge for, at der er overensstemmelse mellem disse og de numre, der står skrevet på selve genstandene.

Forud for projektet regnede vi med, at der var 125.000 genstande i museets samlinger, så der har været nok at tage fat på.

Hoveddelen af registreringerne er ført i en række håndskrevne protokoller over indkomne genstande, der enten er doneret til museet eller indkøbt til samlingen.

Protokollerne er ført i perioden fra museets oprettelse i 1907 og indtil de blev erstattet af nyere registreringsmetoder i 1992.

Enhver, der har prøvet at have vorter, ved, hvor svært det kan være at slippe af med dem igen. Med vortebrevene får læseren hermed inspiration til en noget alternativ måde, at klare den sag på.

Optegnelse om vortebrev i en af Museions indkomstprotokoller

Der er tale om, hvad man utvivlsomt ville rubricere som en gammel overtroisk kur mod vorter. Alligevel synes den at have været temmelig udbredt i det 20. århundrede.
Idéen med kuren beskrives i det ovenfor afbildede protokolopslag, hvor donationen af brevet suppleredes med følgende ordlyd:

”Vortebrev” tilsendt Amtslæge Vilhelm Kjær, Viborg, d. 16.XII, 1931. Amtslægen meddeler at han i sin tjenestetid har modtaget 3 vortebreve henholdsvis fra København, Næstved og Oslo. [Det er udbredt overtro, at man kan skaffe sig af med sine vorter ved at aftegne haanden med vorterne paa et stykke papir og sende dette anonymt til en læge. Vorterne menes da at gaa over paa lægen, der formodes sagtens at kunne skaffe sig af med vorterne.

Metoden får uvægerligt undertegnede til at tænke på etnografiske beskrivelser af shamaner, der tager fællesskabets dårligdomme på sig og drager gennem trance til gudernes land for at bede om renselse og helbredelse på folkets vegne. Sammenligningen er måske nok lidt sat på spidsen, men det er alt andet lige ganske morsomt at tænke på danske læger fra 1900-tallet i denne funktion.

Vortebrevet stilet til J.M. Møller. Foto: Museum Vestsjælland.
Vortebrevet stilet til J.M. Møller, Medicinsk Museion.

Det vestsjællandske vortebrev
Museions vortebreve er endnu ikke dukket op i forbindelse med samlingsprojektet, men vi har fået lov at låne dette fotografi af et brev tilhørende Museum Vestsjælland.

Brevet var stilet til distriktslægen i Kalundborg J.S. Møller, som var en ivirg bekæmper af Arkana (gammel medicinsk overtro) samt en af hovedmændene bag lægeloven af 1934, der satte hårdt ind mod naturmedicin og kvaksalveri. Museet vurderer derfor, at afsenderens formål kan have været at håne den kendte læge og videnskabsmand.

Om du, kære læser, vil benytte dig af dette gamle trick, skal stå dig helt frit for. Undertegnede Museion-medarbejder skal da i hvert fald selv lige prøve – om ikke andet så for morskabens skyld!

Følg med i Museions samlingsprojekt her på bloggen eller på instagram.