Femme Vitale

Kjolen “Femme Vitale” er bygget op af tabletter og kapsler.

Værket er skabts af den britiske kunstnergruppe Pharmacopoeia i 2013 til Medicinsk Museion.

Femme Vitale på Medicinsk Museion

Om værket

Kjolens 27.774 tabletter og kapsler repræsenterer 10 års medicinforbrug for en kvinde med det såkaldte metaboliske syndrom. Hendes medicinforbrug er sat sammen af to rigtige patientjournaler fra henholds­vis en dansk og en engelsk kvinde.

Ordet ’syndrom’ (fra græsk συνδρομή = sammenløb) bruges i lægevidenskaben for at gøre opmærksom på, at en række symptomer og syg­domme ofte følges sammen. I det metabolske syndrom drejer det sig fx om forhøjet blodtryk, fedme og højt blodfedtniveau samt type 2-diabetes og andre sygdomme.

Se mere om værket her

Støttet af

Femme Vitale er lavet med støtte fra Novo Nordisk Fonden gennem Section for Science Communication, NNF Center for Basic Metabolic Research, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet