Udstillinger

En udstilling tager form: Fedme – Hvad er problemet?

[flickr id=”8025994737″ thumbnail=”small” overlay=”true” size=”medium_800″ group=”” align=”right”]I øjeblikket bliver udstillingen: Fedme – Hvad er problemet?, sat op i tre nyrenoverede rum på Medicinsk Museion. De tre rum præsenterede tidligere de nu nedlagte mangeårige udstillinger: Det Kgl. Frederiks Hospital, Det. Kgl. Frederiks Apoteks officin og kirurgiens historie. Apotekerofficinet har imidlertid fået lov til at blive stående […]

[flickr id=”8025994737″ thumbnail=”small” overlay=”true” size=”medium_800″ group=”” align=”right”]I øjeblikket bliver udstillingen: Fedme – Hvad er problemet?, sat op i tre nyrenoverede rum på Medicinsk Museion. De tre rum præsenterede tidligere de nu nedlagte mangeårige udstillinger: Det Kgl. Frederiks Hospital, Det. Kgl. Frederiks Apoteks officin og kirurgiens historie. Apotekerofficinet har imidlertid fået lov til at blive stående i al sin pragt, dog med ændringer, der er forenelige med den nye udstillings koncept. Et nyt udstillingskoncept, der centrerer sig omkring fedme med tre centrale hovedemner, et i hvert rum: Kirurgi, medicin og forskning.
Vi arbejder nu på højtryk for at følge tidsplanen før udstillingens åbning d. 3. oktober 2012. Den endelige fase for planlægningen af udstillingen: Fedme – Hvad er problemet? er nu nået. Et efter et bliver resultaterne efter flere måneders forarbejde realiseret.[flickr id=”8025964049″ thumbnail=”small” overlay=”true” size=”medium_640″ group=”” align=”left”]
Udstillingens fysiske udseende bliver til. Montrerbunde af silikone, afskærmninger af silikone, matte hvidlakerede opstillinger, podier og glasmontrer, samt andet udstillingsinterieur bliver sat op. Der bliver båret op, pakket ud, skåret, klippet, savet, boret, skruet, slebet, malet, limet og til sidst bliver det sat op med stor målnøjagtighed i overensstemmelse med udstillingsarkitektens tegninger.Disse tegninger er hele grundlaget for den fysiske tilblivelse af udstillingens koncept. Tegningerne er endvidere et sikringsdokument med brand- og alarmplaner.
Sideløbende med opsætningsarbejdet bliver de nøje udvalgte, nyindsamlede, registrerede og restaurerede genstande skånsomt placeret på podier, opstillinger og gulve, hængt op, monteret eller lagt i montrer. Alt med tanke på genstandenes bevaringstilstand og deres fortsatte bevarelse.
[flickr id=”8025963989″ thumbnail=”small” overlay=”true” size=”medium” group=”” align=”none”]
[flickr id=”8025964458″ thumbnail=”small” overlay=”true” size=”medium” group=”” align=”none”]
[flickr id=”8025964530″ thumbnail=”small” overlay=”true” size=”medium” group=”” align=”none”]
[flickr id=”8025981898″ thumbnail=”small” overlay=”true” size=”medium” group=”” align=”none”]
[flickr id=”8025963909″ thumbnail=”small” overlay=”true” size=”medium” group=”” align=”none”]
[flickr id=”8026061903″ thumbnail=”small” overlay=”true” size=”medium” group=”” align=”none”]
[flickr id=”8026104164″ thumbnail=”small” overlay=”true” size=”medium” group=”” align=”right”]Meget snart følger placering og opsætning af dansk- og engelsksprogede sorte og grønne mat- lakerede teksttavler af hhv. MDF-træ og gråligt bogbinderpap, skilte og plancher med grafiske statistiske skildringer. Endvidere skal videoskærme pakket ind i gråligt bogbinderpap monteres. Disse skærme præsenterer filmoptagelser af kirurgen, forskeren, lægen og den gastric-bypass-opererede.
Sluttelig bliver lyset indstillet, idet mange genstande kræver en særlig belysning for at sikre deres fortsatte bevarelse. Endvidere har udstillingsarkitekten også lyset med i sin udstillingsplan, som et led i udstillingens koncept. For opfyldelse af disse to formål, skal der i sidste fase arbejdes med lysplacering, lysdæmpning, samt samlede eller spredte lysvinkler.
Hver enkelt lille detalje i udstillingen: Fedme – Hvad er problemet?,  genstande, tekster, materialer, farver, placering, design, layout og montering, er vendt og drejet helt til bunds ud fra flere perspektiver. Dette er foregået gennem flere måneder under talrige udvekslinger af tanker og idéer, dialoger og møder i et lille udstillingsteam bestående af to museumsinspektører på hhv. udstillings- og samlingsdelen, en udstillingsarkitekt, en fhv. overlæge og en konservator. Teamet har ligeledes fået back up af kollegaer og til formålet etablerede kontakter til både interne og eksterne faglige samarbejdspartnere med en viden indenfor fedme – området. Netop for at opfylde udstillingens koncept centreret omkring fedme med de tre hovedemner: Kirurgi, medicin og forskning.
Følg opsætningen af udstillingen: Fedme – Hvad er problemet? her på Twitter eller Storify.